Buurthuiskamer in het provinciehuis Zuid-Holland geopend

Cultuur
Leger des Heils-kapitein Harm Slomp en Commissaris van de Koning, Jaap Smit.
Leger des Heils-kapitein Harm Slomp en Commissaris van de Koning, Jaap Smit. (Foto: Provincie Zuid-Holland)

Dinsdag 1 november opende commissaris van de Koning Jaap Smit een Buurthuiskamer in het provinciehuis. De Buurthuiskamer is een initiatief van het Leger des Heils en is bedoeld om mensen uit een sociaal isolement te halen of dit te voorkomen. 

Het Leger des Heils vraagt aandacht voor die groep Nederlanders met een smalle beurs die uit angst voor een hoge energierekening en groeiende financiële problemen thuis de kachel uitzetten en dus letterlijk in de kou staan. De Buurthuiskamer in het provinciehuis is tot uiterlijk 1 maart volgend jaar tijdens kantooruren geopend en biedt plek aan maximaal 50 personen.

Warme Kamers

Onlangs is het college van Gedeputeerde Staten benaderd door het Leger des Heils met het verzoek tijdelijk een ruimte in het provinciehuis ter beschikking te stellen voor het realiseren van een Buurthuiskamer. Dit in het kader van het project Warme Kamers van het Leger des Heils. Gedeputeerde Staten dragen dit initiatief een warm hart toe en hebben een Buurthuiskamer gerealiseerd in de voormalige Statenzaal.

Inloopspreekuur energiecoaches

In de Buurthuiskamer in het provinciehuis kunnen mensen terecht om te studeren, een gratis kopje koffie te drinken, een spelletje te spelen of gewoon een boek te lezen. Er komt een inloopspreekuur met energiecoaches die tips en adviezen geven over hoe je je huis kunt verduurzamen om de energierekening te verlagen. 

In de kou

“We leven in bijzondere tijden die vragen om bijzondere maatregelen. Daarom ondersteunen wij van harte het initiatief dat het Leger des Heils heeft genomen voor de Buurthuiskamers. Door ons huis open te stellen kunnen we als provincie een plek bieden aan mensen die vanwege energie-armoede in de kou zitten”, aldus Jaap Smit. Bij de opening werd hij terzijde gestaan door het college van GS, de bestuursvoorzitter van het Leger des Heils kapitein Harm Slomp, de landelijke projectleider en directeuren van de regio’s Den Haag en Rotterdam.

Warme deken over Nederland

“Het is geweldig dat de provincie Zuid-Holland meedoet in dit initiatief. We hopen dat dit navolging krijgt bij andere organisaties en instanties. Samen kunnen we een warme deken over Nederland vormen en ervoor zorgen dat niemand in de kou blijft staan”, aldus kapitein Harm Slomp.