Kort nieuws uit Vlaardingen

Nieuws
Kort nieuws
Kort nieuws (Foto: Stockphoto)

NVA inloop

Iedereen is welkom voor informatie en/of gesprek bij de gratis NVA-inloop (Nederlandse Vereniging voor Autisme) op de 2e donderdag van de maand, 8 juni, tijd 10.30 tot 12.00 uur in medialounge bibliotheek De Plataan, Waalstraat 100 in Vlaardingen. Samen bouwen aan een autismevriendelijker maatschappij. Kijk voor meer informatie ook op de website van de vereniging www.autisme.nl.

Boeken- en platenmarkt 

Op zaterdag 10 juni is er van 9.30 tot 12.00 uur weer boeken- en platenmarkt in De Windwijzer (Schiedamseweg 95 Vlaardingen). Bezoekers kunnen neuzen tussen duizenden boeken en grammofoonplaten op allerlei gebied. Ook de weggeefwinkel is open. Voor oud papier staat er een container op het Verploegh Chasséplein. Komt de datum niet uit? Iedere maandag en zaterdag zijn bezoekers welkom van 9.30 tot 12.00 uur; ook op maandagavond is de boeken- en platenmarkt open, van 19.00 tot 20.30 uur.

Cantatedienst Bethelkerk

Op zondag 11 juni zal in de Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26 in Vlaardingen om 17.00 uur, in de tweede cantatedienst van dit jaar, de cantate ‘O Ewigkeit, de Donnerwort’ (BWV 20) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) worden uitgevoerd. Bach componeerde deze cantate in 1724, zijn eerste jaar in Leipzig. Hij schreef het werk voor de eerste zondag na Trinitatis, 11 juni 1724. De cantate wordt dus precies 299 jaar na deze datum uitgevoerd. De tekst van de cantate is gebaseerd op een kerklied van Johann Rist (1642) op een melodie van Johann Schop en sluit aan bij de schriftlezing voor deze zondag, Lucas 16: 19-31, het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus. De cantate heeft een somber karakter en handelt om hel, verdoemenis en lijden. De muziek is echter prachtig. Alleen al de plechtige Franse ouverture brengt de toehoorders gelijk in de stemming. Tevens wordt uitgevoerd het dubbelmotet ‘Halt, was du hast’ van Johann Michael Bach (1648 – 1694). Uitvoerenden: Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam, Collegium Delft, orgelcontinuo en hoofdorgel: Arjen Leistra, solisten: Marie Anne Jacobs (alt), Adrian Fernandes (tenor) en Johan Vermeer (bas). Algehele muzikale leiding: Bas van Houte. Voorganger in deze dienst is ds. Jan de Visser. De toegang tot deze dienst is vrij. Na afloop is er een collecte. Zie ook www.cantatesvlaardingen.nl.

Vrijwilligers nodig voor MS collecteweek

Door heel Nederland zijn vrijwilligers zich aan het voorbereiden op de MS collecteweek. Zij gaan van 26 juni t/m 1 juli langs de deuren om geld op te halen voor onderzoek naar de ziekte, die letterlijk zenuwslopend is. Ruim 25.000 mensen hebben MS. Elke dag krijgt iemand de diagnose en toch is er nog erg weinig bekend over de ziekte. Er zijn dringend vrijwilligers nodig om in zo veel mogelijk straten geld op te halen voor onderzoek. Multiple Sclerose, afgekort met MS, is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. MS patiënten hebben vaak problemen met bewegen, coördinatie gezichtsvermogen, geheugen en plotselinge verschijnselen van verlamming of uitval.
Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Onderzoekers weten nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe het genezen kan worden. Wie wil helpen bij het collecteren voor het MS Fonds? Het kost slechts een paar uurtjes tijd en kan meestal in de eigen wijk. Kijk op https://nationaalmsfonds.nl/collecteren.