Burgers nemen heft in eigen hand en helpen boer en natuur

Algemeen
Bomenplantdag piketuitzetter
Bomenplantdag piketuitzetter (Foto: Wouter Turkenburg)

Land van Ons is een coöperatie van burgers en dat maakt haar uniek. Het zijn allemaal mensen die de Nederlandse natuur en het landschap willen verbeteren. Daarom nemen ze zelf het heft in eigen hand. Met geld van alle deelnemers koopt de coöperatie landbouwgrond. Landbouwgrond die landbouwgrond blijft, maar wel een boost krijgt qua vergroten biodiversiteit en herstel van het landschap. 

Burgers nemen heft in eigen hand en helpen boer en natuur 

Land van Ons bestaat amper 3 jaar en nu al zijn meer dan 20.000 mensen aangesloten. Percelen zijn aangekocht in bijna elke provincie en honderden vrijwilligers helpen mee. Iedereen doet mee Iedereen kan zich aansluiten en iedere deelnemer heeft evenveel invloed in de coöperatie. Of je nu voor €10.000 of voor €20 inlegt. 

Natuurvriendelijk beheer

Doordat je mede-eigenaar bent van een stuk grond dat voortaan natuurvriendelijk beheerd wordt, heb je direct invloed op het verbeteren van biodiversiteit. Bij een coöperatie wordt het dagelijks werk normaal gesproken door werknemers, onder leiding van een directeur, gedaan. Bij Land van Ons werkt het anders. Er is geen directeur, maar een bestuur dat de samenhang bewaakt en verantwoording aflegt aan alle coöperatiedeelnemers. 

Veel deelnemers

Bijna al het werk gebeurt bij Land van Ons onbetaald. Dat is mogelijk omdat heel veel deelnemers bereid zijn hun tijd en talent in te zetten om ons doel te bereiken. Met lokale vrijwilligers en lokale boeren geven we daar ruimte aan kruiden, insecten, vogels en andere dieren. We monitoren het bodemleven, laten de bodem tot rust komen en telen bloemrijke gewassen. Boekweit en huttentut zorgen bijvoorbeeld voor nieuw leven in de insectenpopulatie. En dat leidt weer tot meer kansen voor vogels en kleine zoogdieren. 

Nederlandse producten

Van de oogst van deze gewassen worden in Nederland producten gemaakt en verkocht: de korte keten productie van producten als boekweit(pannenkoeken)meel, -crackers, huttentutolie en honing. Op weer andere percelen wordt het waterpeil verhoogd op veengronden. Experimentele teelten in het veenweidegebied gaan uitzicht bieden op leefbare landbouw.

Andere oplossing stikstof

Land van Ons biedt heeft drie voorstellen gedaan om de stikstofproblematiek op een andere manier op te lossen. Die voorstellen verschillen op een paar punten van die van de overheid. 1. Land van Ons ziet vooral ook een rol voor bedrijven en burgers. Dit vanuit de gedachte dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor de impasse en dus ook met zijn allen de pijn van een verandering moeten dragen. Zo zou bijvoorbeeld elke grondeigenaar eigenlijk de verplichting moeten krijgen om 10% van de grond in te richten met groen. 

2. Niet-biologische producten zouden eigenlijk duurder moeten zijn dan biologische. Daar kan de overheid een rol in spelen. 

3. En maximeer het aantal dieren per hectare. 

Dit zijn een aantal grote-stappen-snel thuis maatregelen die makkelijk te nemen zijn en veel effect zullen bereiken.

Frisse lucht en gifvrij water 

Want er is veel winst te behalen in het landbouwgebied, omdat daar ook het meeste aan biodiversiteit is verdwenen en daarmee onze gezonde leefomgeving. Onze lucht weer fris, ons water en bodem gifvrij: het kan. Daarvoor werken we samen en krijgen boeren een fatsoenlijke prijs voor het werk wat zij doen om hieraan bij te dragen. 

In onze oplossing stijgt bovendien ook de betrokkenheid van burgers. Want veel deelnemers van Land van Ons helpen graag mee. Dat geeft voldoening. 

Is dit DE oplossing? Nee, een oplossing. Maar wel een die aantoonbaar een positief effect gaat hebben op landschap en biodiversiteit. Een oplossing die ook uitlegbaar en begrijpelijk is. Land van Ons gaat graag met overheden, bedrijven, boeren en burgers hierover in gesprek. 

Meer informatie

Nieuwsgierig geworden? Kijk voor meer info over o.a. onze percelen en hoe je deelnemer wordt op de website van Land van Ons: www.landvanons.nl.