Bibliotheek Waterland zoekt kandidaten voor Raad van Toezicht

Nieuws
Sylvia Bakker-Kempen: 'Actief blijven doet in mentaal opzicht veel met mensen.'
Sylvia Bakker-Kempen: 'Actief blijven doet in mentaal opzicht veel met mensen.' (Foto: Han Giskes)

REGIO - Het kan weinig mensen zijn ontgaan dat de bibliotheek in de laatste twee decennia definitief afstand heeft genomen van het stoffige imago van de jaren ervoor. Neem een kijkje in een van de vestigingen van Bibliotheek Waterland en je ziet dat de bieb volop in beweging is en blijft, dat het bruist van de activiteiten en dat de bibliotheek anno 2023 zich in gelijke tred met de verandering in de maatschappij heeft ontplooid. Alle vestigingen van Bibliotheek Waterland zijn in de loop der jaren getransformeerd tot warme, inspirerende plekken waar iedere bewoner van de regio zich thuis mag voelen.

Sylvia Bakker-Kempen (53) is sinds 2019 voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) van Bibliotheek Waterland en heeft vanuit die rol de veranderingen van leeszaal naar huiskamer van de samenleving, zoals zij de bibliotheek noemt, van zeer nabij meegemaakt en van positieve feedback voorzien. Zij had in 2016 een prettig eerste gesprek met toenmalig directeur-bestuurder Frans Bergfeld. Haar nieuwsgierigheid werd verder aangewakkerd. 

‘Voel me thuis’

Na de wisseling van Bergfeld naar Norbèrt van Halderen, de huidige directeur-bestuurder van Bibliotheek Waterland en degene met wie ze de podcast ‘What the Bieb!?’ maakt, bleef haar enthousiasme toenemen. "Ik kan wel zeggen dat ik na elke vergadering blij thuis kom. Ik voel me best een soort van thuis. Dat komt ook door het enthousiasme van de medewerkers."

Hoe spijtig ze het zelf ook vindt is Sylvia bezig aan haar laatste jaar als voorzitter van de Raad van Toezicht. Volgens de statuten kan ze niet langer door. Ze was eerst een termijn lid van de Raad en tot het voorjaar van 2024 zit de deze voor. Om die reden is Bibliotheek Waterland op zoek naar nieuwe mensen voor de RvT. 

"Het gaat ergens over en je doet er toe", is het eerste wat Sylvia Bakker-Kempen op tafel gooit als ze beschrijft wat ze vanaf het eerste gesprek en de eerste vergadering heeft gevoeld. Om eraan toe te voegen: "Ik heb me vooraf nooit gerealiseerd dat de bibliotheek zo middenin de samenleving staat. En dat je je bijvoorbeeld bezig houdt met de budgetten van nieuw aan te schaffen interieur of spullen. En juist die diversiteit maakt het werk in de Raad zo leuk, je staat niet op afstand en doet in alles volledig mee. En als ik dan verder zie wat er allemaal in de bibliotheek gebeurt. Al die mensen, waaronder heel veel jongeren, die dagelijks huiswerk maken, hun scriptie voorbereiden, workshops volgen, aan lees- en rekentafels meedoen en zich oriënteren. De bibliotheek vervult ook een grote rol in de integratie van vluchtelingen door ze taallessen aan te bieden. Het is echt een 100% afspiegeling van de maatschappij."

Actief zijn

Sylvia is van beroep archivaris en heeft in die hoedanigheid de afgelopen jaren tal van historische dossiers geordend en veelvuldig onderzoek gedaan naar de oorsprong en geschiedenis van tal van onderwerpen. Daarnaast is ze actief als archivaris van de VVD en de VVD-Tweede Kamerfractie. Voordien was ze onder meer bestuurslid van zwembad De Breek in Landsmeer en heeft ze was ze voorzitter van de vereniging het Flevoparkbad in Amsterdam. De vereniging heeft het bad van definitieve sluiting gered. Hobbies van haar zijn buitenzwemmen, wandelen en golfen. Actief zijn en actief blijven is voor Sylvia een vanzelfsprekendheid. "Actief zijn en plezier hebben betekent in mentaal opzicht veel voor mensen. Ik merk dat het me goed doet." 

Leesmoeder

Dat ze in 2016 besloot om toe te treden tot de RvT van Bibliotheek Waterland heeft mede te maken met het feit dat Sylvia Bakker-Kempen de interesse voor het lezen met de paplapel kreeg ingegoten. "Mijn vader, die spijtig genoeg overleed toen ik 40 jaar was, was een lezer en altijd op zoek naar boeken. Van jongs af aan kreeg ik mee dat lezen belangrijk is. En zo heb ik het zelf ook altijd ervaren. Ik ben vroeger ook altijd graag leesmoeder op school geweest. Het blijkt dat ik de liefde voor het lezen heb doorgegeven. Het is mooi dat onze zoon, die in Landsmeer politiek actief is, regelmatig boeken leest uit de collectie van mijn vader. "Als hij me dan belt en zegt dat hij een bepaald boek aan het lezen is vraag ik hem weleens van wie dat boek was. In negen van de tien gevallen antwoordt hij dan vaak "van opa". Dat maakt me blij", zegt Sylvia met gepaste trots. 

Blij zal ze ook worden als zich goede kandidaten melden voor de Raad van Toezicht kan opvolgen. Het moeten mensen zijn die enigszins gepokt en gemazeld zijn en affiniteit hebben met de informatieve, educatieve en culturele doelstelling van de bibliotheek. Daarnaast is het van belang dat ze beschikken over een brede maatschappelijke belangstelling en vanuit een zakelijke context de publieke taak vanuit de bibliotheek goed weten te duiden. Tot slot is het handig om een juridische achtergrond te hebben en in de regio te wonen. Sylvia: "Ik zou tegen kandidaten, ook dertigers en veertigers, willen zeggen: pak je kansen en help mee om gezamenlijk de bibliotheek nog toekomstgerichter te maken. De huiskamer van de samenleving zal zich moeten blijven innoveren. Wat is er mooier om dat met elkaar en voor elkaar te bewerkstellingen!"

Kandidaten kunnen zich tot en met 10 juni melden. Kijk voor de vacature ook op de website https://www.bibliotheekwaterland.nl/actueel/vacatures-2023/vacature-voorzitter-raad-van-toezicht-.html