Terroriserende jongeren in Naaldwijk: ‘Politie zit er bovenop’

112-nieuws
Alle incidenten waarbij iemand zich bedreigd voelt, kunnen gemeld worden bij de politie via 0900-8844.
Alle incidenten waarbij iemand zich bedreigd voelt, kunnen gemeld worden bij de politie via 0900-8844. (Foto: Rodi)

Jongeren van twaalf tot vijftien jaar die voorbijgangers lastigvallen in het centrum van Naaldwijk en rondom voetbalvereniging Westlandia, houden de gemoederen in Westland sinds 25 september behoorlijk bezig. Donderdag 28 september gaven burgemeester Bouke Arends en wethouder en locoburgemeester Ben van der Stee (Westland Verstandig) verheldering over de kwestie. “Er zijn momenteel veertien personen bij de politie in beeld”, vertelde Van der Stee.

Door Debbie van Eijk

Het onderwerp kwam donderdagavond op tafel tijdens de commissie Bestuur en Economie, door vragen die Gemeentebelang Westland, LPF Westland en Westland Verstandig op de agenda van de rondvraag hadden laten zetten. Burgemeester Bouke Arends had donderdagmiddag al een schriftelijke beantwoording van hun vragen naar de partijen gestuurd.

Het gaat om verschillende groepen

 ”In Westland zijn enkele jeugdgroepen in beeld, waaronder in Naaldwijk”, staat daarin te lezen. De jeugdgroep waarover het in een door een ouder opgezette appgroep gaat, is vrij nieuw. De overlast rond Westlandia wordt door een andere groep veroorzaakt dan de jongeren in het centrum. 

Extra beveiligers

De politie is nu bezig om samen met handhavers, buurtpreventen, scholen en jongerenwerk de jongeren rond Westlandia in beeld te brengen. Hun ouders worden op de hoogte gebracht van het gedrag van hun kinderen en krijgen hulp aangeboden van het SKT (Sociaal Kernteam Westland). Als het nodig is, wordt eventueel HALT ingezet. Verder wordt er veel gesurveilleerd op de locaties waar veel mensen worden lastiggevallen.


Parkeerterrein Westlandia. - GM

In het centrum van Naaldwijk wordt de overlastgevende groep op dezelfde manier aangepakt. Hier zijn bovendien extra beveiligers ingezet. De overlast in de wijk Hoogeland rondom Westlandia is wat nieuwer, daarom zijn daar nog geen particuliere beveiligers, maar het is heel waarschijnlijk dat die er wel komen. 

Geen eigen rechter

Verder is de politie druk met het laten terugkeren van de rust in de diverse appgroepen en onder ouders. Ook worden mensen opgeroepen om incidenten te melden en niet voor eigen rechter te gaan spelen - bijvoorbeeld in de vorm van een knokploeg, zoals die nu op Whatsapp zou zijn ontstaan volgens geruchten.

Ik heb ouders gesproken waarvan de kinderen onder psychische begeleiding lopen

Ondanks deze schriftelijke beantwoording wilde Remmert Keizer (Gemeentebelang Westland) het onderwerp donderdagavond toch nog bespreken. “Ik vind het onderwerp te groot om schriftelijk af te doen en dan maar te wachten tot de volgende commissievergadering”. Burgemeester Arends had aangegeven daar dan uitleg te geven. Keizer merkt op dat het gigantisch leeft; de fracties krijgen enorm veel reacties binnen. “Daders moeten beseffen wat ze bij de slachtoffers teweeg brengen. Ik heb drie ouders gesproken waarvan de kinderen onder psychische begeleiding lopen. Juist omdat het nu zo leeft durven mensen erover te spreken en gaan ze ook meldingen doen”, vulde Keizer aan.

Hyena’s

Ook Joep van Koppen (LPF Westland) gaf aan veel appjes en berichten vanuit mensen te hebben gekregen. “Een aantal jongeren tussen 12 en 16 jaar denkt dat ze alles kunnen maken. Ze geven een grote mond tegen iedereen, wachten net zolang tot iemand hapt, en dan springen ze er met z’n tienen als een stel hyena’s op af. Dat treft onze eigen jongeren, die daar elke keer de dupe van zijn. Dat vind ik zeer kwalijk.”

Peter Duijsens (WV) heeft gehoord dat een grote delegatie van de Whatsapp-gebruikers die over de terroriserende jongeren appen, begin volgende week een afspraak hebben met de burgemeester. Dat keurt Duijsens goed: “Het probleem is niet opgelost, maar de mensen krijgen wel de aandacht die ze verdienen en wellicht dat van daaruit de oplossingen gaan komen. Blijkbaar was het onbekend en is men nu op de hoogte. Nu vanuit politie en dergelijke met gestrekt been erin om dit zo snel mogelijk tot een einde te brengen”.

Ook andere kernen

Jenny Vermeer-De Smit (CDA Westland) vulde aan: “De scholen staan ook genoemd. Scholen weten vaak welke problemen er spelen in gezinnen. Dus betrek de mentoren van die scholen erbij.”

Ook bij kinderboerderij Vivaldi in Monster speelt grote overlast van jongeren

Roel Batelaan (VVD): “Aansluitend op de heer Duijsens, hoe voorkomen we nou dat het een soort rondreizend circus gaat worden? Laten we dit een keer bij de wortel aanpakken. In de zwarte hoek in Monster heb je de kinderboerderij aan de Vivaldi, daar speelt ook grote overlast van jongeren. Laten we breder kijken, ook naar in de andere kernen. We hebben in het verleden weleens met jongerenwerk gezeten om alles in beeld te brengen in verschillende kernen.”

Veertien personen

Wethouder Ben van der Stee (o.a. Toezicht en handhaving, Westland Verstandig) gaf als locoburgemeester antwoord op de vragen die deze avond werden gesteld in de commissie. Van der Stee vertelde dat de gemeente sinds 26 september op de hoogte is van de Whatsappberichten over de jongeren. “De politie brengt momenteel personen die in die groep zijn in beeld. Veertien personen zijn er in beeld. Deze veertien personen, daarvan wordt een en ander uitgezocht. Zodra de naam geverifieerd is van degene die bij de groep betrokken is, moeten de ouders op het bureau verschijnen met het kind. Verschijnen ze niet, gaat de politie op huisbezoek.”

Het is jeugd die hier woont

“De politie is hier actief mee bezig,” benadrukte de locoburgemeester. “De politie staat ook in goed contact met de scholen. En het gaat om meerdere scholen. Het is jeugd die hier woont.”

Hierna deed Van der Stee met klem een oproep: “Als er ouders zijn die hiermee geconfronteerd zijn, die kinderen hebben die niet kunnen slapen, meld je. Dan kunnen we je helpen. Doe aangifte, dan brengen we de zaak in beeld. De politie kan met aangiftes ook concreter handelen.”

Niet strafbaar

Van Koppen wierp tegen dat het vaak geen strafbare feiten zijn, maar wel superirritant. Hij refereerde naar de anekdote van een 70-jarige man tegen wie de tieners hadden gezegd dat ze zijn huis in brand hadden willen steken. Dat soort irritante praat gaan mensen niet melden, stelde Van Koppen.

Van der Stee gaf aan dat het tóch goed is om dit soort incidenten te melden bij de politie. Alle incidenten waarbij iemand zich bedreigd voelt, kunnen gemeld worden via 0900-8844. Dat helpt de politie de situatie beter in kaart te brengen en effectief op te treden.