Westlandse stemmen over: Wonen

Algemeen
De afgelopen jaren wordt er veel gebouwd in het Westland, maar is het genoeg?
De afgelopen jaren wordt er veel gebouwd in het Westland, maar is het genoeg? (Foto: Rolf van Koppen Fotografie)

Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht maakt Westland zich straks op voor de gang naar de stembus op 16 maart. Het Hele Westland peilt in telkens een andere kern de stemming over een onderwerp. Deze week luidt de vraag in Naaldwijk: Wat meent u over het Westlandse woonbeleid?

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

door Evelyne Lammerding

In Westland wordt sinds de afgelopen jaren behoorlijk gebouwd. Nieuwbouwwijken verrijzen achter elkaar en elke kern kan wel nieuwe woningen aanwijzen. De Lier bijvoorbeeld ziet al jaren dat er driftig wordt gebouwd aan de wijk Molensloot. Naaldwijk heeft Hoogeland erbij gekregen. ’s-Gravenzande wordt aan de oostkant uitgebreid met wijken als Waelpolder, Rijnvaart en Dijckerwaal. Ook Wateringen en Poeldijk kennen nieuwe wijkjes. Doorgaans gaat het om eengezinswoningen met tuintjes.

Desondanks is de vraag naar woningen in Westland nog groter dan het aanbod. Lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn daar getuige van. Een koopwoning in Westland is voor velen onbereikbaar.

De bedoeling is dat Wateringen in de toekomst verder uitbreidt richting de Haagse Erasmusweg. Bij Heenweg is een nieuwe wijk gepland en ook Kwintsheul kan rekenen op nieuwe woningen. In Honselersdijk wordt gekeken naar het Floraterrein als potentieel woningbouwgebied.

Dus er wordt gebouwd, ook in de toekomst. Of dat tegemoet komt aan de woningbehoefte in Westland, moet de tijd uitwijzen.

Wat moet het volgende college volgens u doen, als het gaat om wonen in Westland? Het Hele Westland vroeg het in Naaldwijk.

Ruud Altorf (59): “Westland heeft meer sociale huurwoningen nodig, maar ook meer middeldure huurwoningen. Wij willen verhuizen, maar kunnen in Westland niets vinden in onze prijsklasse. Wij zoeken een middeldure huurwoning, maar die is niet te vinden. Wat wij tegenkomen, zijn hele dure huurhuizen. Kopen is moeilijk, omdat ik over zeven jaar met pensioen ga. En ik vind dat het volgende college investeerders op de woningmarkt die woningen opkopen om in onderhuur te doen, moet tegenhouden. Of mensen die hun tweede huis in de verhuur zetten voor veel te hoge prijzen. Dat gaat over de rug van woningzoekenden.’’

Silvia Zwinkels (53): “Het volgende college moet zorgen voor voldoende sociale huur- en sociale koopwoningen voor jongeren, want die hebben een probleem met het vinden van een woning. Ook moeten er voldoende woningen komen voor ouderen om naar door te stromen. In verhouding kent Westland veel hele dure woningen, die zijn er genoeg. Maar we willen allemaal kunnen wonen in Westland.’’

Marta Lipnicka (40): “Na acht jaar wachten hebben wij deze sociale huurwoning gevonden, het is onze eerste dag hier. Ik denk dat het volgende college meer mogelijkheden moet creëren voor jonge mensen om aan een sociale huurwoning te komen.’’

Jan Bouwhuizen (75): “De prijzen van koophuizen zijn omhooggeschoten en de huren zijn daarin meegegaan. De politiek moet niet blijven slapen. Dat is wat de VVD is; een slaappartij en het CDA is dat ook. Op gemeentelijk niveau kan het college ervoor zorgen dat projectontwikkelaars niet téveel vrijheid krijgen, dat gaat ten koste van de mensen. Hier in Westland betaal je uiteindelijk meer voor de grond waarop je huis staat dan voor het huis waarin je woont, dankzij projectontwikkelaars die grond hebben gekocht. In dat soort zaken moet de politiek ingrijpen. Maar de politiek van nu is het tegenovergestelde van op sociale wijze besturen. Dat moet anders.’’

Marijke van Leeuwen (59): “Voor het woonplezier vind ik dat meer groen in de buurt nodig is. Als een boom verdwijnt, moet er een worden terug geplant. Verder vind ik dat bij de bouw van wijken direct moet worden gedacht aan voorzieningen zoals een school en winkeltjes. Ook moeten ze erop letten dat er ook nieuwe sociale huurwoningen met een tuintje voor jonge gezinnen komen in plaats van alleen maar flats.’’

Fahrta Salihoic (50): “In Westland bestaat een woningtekort. In het verleden hebben mijn kinderen wel geprobeerd sociaal te huren, maar als ze reageerden zag je dat ze op de 200e of 80e plek stonden. Ze huren nu in Maassluis voor veel geld een kleine ruimte van een makelaar. Je kan beter kopen, maar voor een koopwoning komen ze niet in aanmerking. Ik vind dat jongeren kans moeten maken op een koopwoning en er zijn meer sociale huurwoningen nodig.’’

Marion Tiegelaar (73): “Er moet op worden gelet dat wijken waarin veel ouderen wonen over een paar jaar heel anders zijn. Ouderen verdwijnen en dan komen er meer jongeren in een buurt wonen. Over de gevolgen daarvan moeten ze nu al nadenken, zodat ze op tijd zaken kunnen aanpassen. Bij nieuwbouwwijken moeten ze van meet af aan ook goed kijken naar een goede verkeersafwikkeling.’’