Bredere steun voor bestrijding energie-armoede

Algemeen
Afbeelding
(Foto: Pexels)

Westland breidt de doelgroep die in aanmerking komt voor 800 euro steun bij energiearmoede een klein beetje uit. Daarvoor heeft de gemeenteraad donderdag 30 juni een motie van Westland Verstandig en Gemeentebelang Westland aangenomen.

Ook komt er een loket waar Westlanders die in de problemen raken door torenhoge energierekeningen hulp kunnen vragen. En er wordt voorlichting gegeven over energiebesparende maatregelen die mensen zelf kunnen nemen om ellende op de rekening zoveel mogelijk tegen te gaan.

Voor de bestrijding van energiearmoede krijgen alle Westlandse huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het minimum automatisch 800 euro steun. Daarvoor heeft de gemeente rijksgeld ontvangen. Door de motie is bepaald dat wie tussen de 120 en 130 procent van het sociaal minimum aan inkomen heeft, ook in aanmerking kan komen voor de 800 euro steun. Alleen gebeurt dat niet automatisch.

Per geval wordt bekeken of de hulp nodig is. Elke aanvraag uit deze categorie wordt getoetst. Van aanvragers worden bijvoorbeeld loonstrookjes en bankafschriften gevraagd, ook de aanwezigheid van kapitaal telt mee voor de toets die voorafgaat aan toekenning van steun. Deze steun wordt door de gemeente betaald.

De motie bepaalt verder dat er een energie-armoedeloket komt waar Westlanders terecht kunnen voor hulp. En er wordt voorlichting gegeven over hoe meer energie kan worden bespaard.

Rijksgeld

Oppositiepartijen PvdA, CDA, D66 en groen Links hadden ook een motie ingediend over energie-armoede. Zij redeneren dat de gemeente rijksgeld krijgt voor hulp bij energie-armoede. In eerste instantie zouden alleen huishoudens die onder 120 procent van het minimum zitten 800 euro tegemoetkoming krijgen. Dan blijft een miljoen euro over.

Van dat miljoen kan de gemeente ook huishoudens steunen die tussen de 120 en 130 procent van het sociaal minimum zitten, vinden de oppositiepartijen. Tekorten kunnen met gemeentelijk geld worden aangevuld. Op die manier wilden deze fracties een generieke steunmaatregel maken voor de categorie die tussen de 120 en 130 procent van het minimum aan inkomen hebben. Dit betekent dat de hele groep in aanmerking komt voor 800 euro. Deze motie heeft het niet gehaald.

Wethouder Barend Rombout (Westland Verstandig, Zorg & Welzijn) wijst op het risico dat wie pas later in het jaar steun aanvraagt, achter het net vist als het miljoen nu ineens wordt uitgegeven. Hoewel een deel uit de nieuwe categorie nu weliswaar geen beroep zal doen op de regeling, zal dat later in het jaar mogelijk anders zijn: Energiecontracten lopen dan af, nieuwe voorschotten worden verhoogd. Meer mensen zullen dan te maken krijgen met energie-armoede, is de verwachting.