Natuurlijk Delfland dient handhavingsverzoek in voor vinpootsalamanders

Algemeen
De oever, die volgens Natuurlijk Delfland voorheen natuurvriendelijk was.
De oever, die volgens Natuurlijk Delfland voorheen natuurvriendelijk was. (Foto: Natuurlijk Delfland)

De populatie van vinpootsalamanders in Monster wordt ernstig bedreigd door hardhouten beschoeiingen. Dat meldt natuurvereniging Natuurlijk Delfland. 

Aan de achterzijde Haagweg 93–129 was voorheen een natuurvriendelijke oever aanwezig, stelt de natuurvereniging. Die wordt nu vervangen door een hoge hardhouten beschoeiing van circa 80 centimeter hoog aan de kant van de huizen en 20 centimeter hoog aan de kant van het ontwikkelgebied Achter de Duinen. 

Zeldzaam

In dit gebied komen onder andere rugstreeppadden, bruine kikkers, kleine watersalamanders en vinpootsalamanders voor. De vinpootsalamander is zeldzaam in Nederland en staat bovendien op de Rode Lijst als kwetsbaar opgenomen. “Deze dieren zijn door de hoge beschoeiing niet in staat om het land op te klimmen. Deze populatie wordt hier ernstig bedreigd. Ook de rugstreeppad is een strikt beschermde soort. Dit is een overtreding van de Wet natuurbescherming,” stelt Natuurlijk Delfland in een persbericht. 

De vereniging, die zich inzet voor een natuurlijke leefomgeving, heeft daarom een verzoek tot handhaving ingediend bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.