Dankdienst en terugblik op 40 jaar Hervormde gemeente Poeldijk

Historie
Op 2 januari 1983 vond de instituering van de Hervormde gemeente te Poeldijk plaats, waarbij de eerste kerkenraad werd bevestigd.
Op 2 januari 1983 vond de instituering van de Hervormde gemeente te Poeldijk plaats, waarbij de eerste kerkenraad werd bevestigd. (Foto: Ben Damen)

Op 2 januari 2023 was het 40 jaar geleden dat de Hervormde gemeente te Poeldijk werd gesticht, en op 8 juni is het 35 jaar geleden dat het kerkgebouw aan de Fonteinstraat in Poeldijk in gebruik werd genomen. De gemeente wil dit gedenken met een Dankdienst op donderdag 8 juni. 

De dienst begint om 20.00 uur. In de dienst gaat ds. J.W.J. Guis voor, die sinds 2 juni 2019 aan de gemeente is verbonden. Verder verleent christelijk gemengd koor Immanuel haar medewerking. Dit koor zingt al 40 jaar bij bijzondere diensten van de Hervormde gemeente Poeldijk.

Kleine expositie en onthulling

Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid om koffie, thee of limonade te drinken en een kleine expositie van foto’s en herinneringen aan de afgelopen 40 jaar te bekijken. Na afloop van de dienst wordt er een gebrandschilderd raam onthuld waarvoor de Hervormde gemeente de afgelopen jaren heeft gespaard. Na de onthulling is er een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. Een ieder die zich om wat voor reden dan ook verbonden weet met de gemeente, wordt van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen.

10 juni

Op zaterdag 10 juni is er tussen 10.00 en 15.00 uur ook gelegenheid om de expositie te bezichtigen en het nieuwe raam te bekijken. Ook zal dan het Monarke orgel wat in 2012 in de kerk is geplaatst worden bespeeld.


  © Ben Damen

Geschiedenis

De gemeente van Poeldijk viert dit jaar haar 40-jarig jubileum als een levendige en bloeiende gemeente. Op 2 januari werd gevierd dat precies 40 jaar geleden de eerste kerkenraad van de toen nog in ontwikkeling zijnde Hervormde gemeente Poeldijk werd bevestigd. Sindsdien heeft de gemeente een bijzondere groei doorgemaakt en is ze uitgegroeid tot een volwaardige gemeenschap met een voltallige kerkenraad en een fulltime predikant.

1974

De oorsprong van de gemeente gaat terug naar 1974, toen de vereniging Evangelische Samenkomsten werd opgericht. Deze vereniging ontstond uit een initiatief van de Christelijke Jongerenvereniging om maandelijks jeugddiensten te organiseren. In 1982 besloot de vereniging tijdens haar jaarvergadering om te onderzoeken of het mogelijk was om een kerkelijke gemeente in Poeldijk te stichten.

Negatief besluit

Destijds behoorden Hervormden die in Poeldijk woonden tot de Hervormde gemeente van Monster, terwijl de Gereformeerden behoorden tot de Gereformeerde kerk van Monster. Hervormden moesten kerkordelijk een verzoek indienen bij de classis in Delft van de Nederlands Hervormde kerk en Gereformeerden bij de Gereformeerde kerk van Monster. Helaas nam de kerkenraad van de Gereformeerde kerk een negatief besluit en wilde niet meewerken aan de vorming van een Protestantse gemeente in Poeldijk.

Toch wel positief ontvangen

Gelukkig werd het verzoek bij de Hervormde classis wel positief ontvangen, en binnen zes weken werd de gemeente in wording verklaard, met ingang van 1 september 1982. Dit betekende dat de voorbereidingen voor de stichting van de gemeente konden beginnen. Op 2 januari 1983 vond de instituering van de Hervormde gemeente te Poeldijk plaats, waarbij de eerste kerkenraad werd bevestigd. De dienst werd geleid door ds. N.J.M. Hoogendijk, de scriba van de classis Delft.


Het Monarke orgel is in 2012 geplaatst. - © Ben Damen

Pastoraal werkers

In de beginjaren was de gemeente nog klein in aantal, mede doordat de Gereformeerden uit Poeldijk zich niet aansloten. Desondanks werd op 13 januari 1985 ds. A. Oliemans als bijstand in het pastoraat voor één dag per week aan de gemeente verbonden. Hij werd opgevolgd door dhr. W. de Bone, die op 13 april 1986 als pastoraal werker begon. In april 1989 vertrok dhr. De Bone naar Schiedam en werd opgevolgd door ds. B.K.W. Dijkstra, die per 1 juni 1990 als emerituspredikant van Ter Heijde aan Zee naar Poeldijk kwam.

Actief en bloeiend

Met de groei van de gemeente kon uiteindelijk een eigen predikantsplaats worden gesticht, waardoor de gemeente een zelfstandige gemeente werd en de toevoeging “in wording” verdween. Ondanks dat de gemeente nog steeds niet groot in aantal is, functioneert ze 40 jaar na haar stichting nog steeds als een actieve en bloeiende gemeenschap.

Kerkgebouw

Het kerkgebouw van de gemeente, genaamd “De Fontein”, werd oorspronkelijk gebruikt als kleuterschool. In 1986 kreeg de school de mogelijkheid om te verhuizen naar de dorpskern, en daarmee verhuisde ook de kleuterschool. De stichting die gebouw De Fontein beheerde, besloot het gebouw te verkopen, waarbij de opbrengst beschikbaar werd gesteld voor een eventueel nieuw te realiseren kerkgebouw. Na zorgvuldige overwegingen en veel inspanningen werd besloten om een eigen kerkgebouw te bouwen, dat op 8 juni 1988 in gebruik werd genomen.

Dankbaarheid

De gemeente van Poeldijk kijkt met dankbaarheid terug op de afgelopen 40 jaar, waarin ze in eigen verwoording Gods nabijheid heeft ervaren en gezegend is in alles wat ze heeft mogen zijn en doen. “Het jubileum is een moment om deze dankbaarheid te uiten en samen te vieren.”