Week van de Openbare Scholen: ‘Vertrouwen, inspireren en samenwerken’

Onderwijs
West Openbaar Onderwijs is een stichting waar elf scholen onder vallen met in totaal ruim 1800 leerlingen; twee in Midden-Delfland, de andere negen in Westland.
West Openbaar Onderwijs is een stichting waar elf scholen onder vallen met in totaal ruim 1800 leerlingen; twee in Midden-Delfland, de andere negen in Westland. (Foto: Mabel Böhms)

Deze week is de Week van de Openbare Scholen. Van 18 t/m 22 maart laten de openbare scholen zien dat zij staan voor gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. In Westland en Midden-Delfland besteden ook de scholen van West Openbaar Onderwijs daar aandacht aan. En niet alleen deze week. 

“De Week van de Openbare scholen is een jaarlijks terugkerend fenomeen”, vertelt Turan Yazir, bestuursvoorzitter van West Openbaar Onderwijs. “Ook onze scholen staan in deze week stil bij de kernwaarden van het openbaar onderwijs, die aansluiten bij de eigen kernwaarden van West: Vertrouwen, Inspireren en Samenwerken.” Dat zijn geen loze kreten, benadrukt Yazir. “Integendeel, het zijn de kaders van waaruit wij werken, van het bestuur tot in de klas.” 

De Hoogvlieger in Naaldwijk gaat bijvoorbeeld in de geplande nieuwbouw een samenwerking aan met Theatergroep het Wilde Westen

Dat is bijvoorbeeld te zien aan de samenwerking van West Openbaar Onderwijs met de andere onderwijsorganisaties in Westland; de PCPOW (protestants christelijk) en de WSKO (Katholiek): “We hebben goed contact met elkaar en werken momenteel ook intensief samen op allerlei terreinen, waaronder de taalschool, Groeikracht en de ontmoetingsschool.” Een mooi voorbeeld van vertrouwen, inspireren en samenwerken in de praktijk. Ook op andere terreinen zoekt West Openbaar Onderwijs naar samenwerking en verbinding. “De Hoogvlieger in Naaldwijk gaat bijvoorbeeld in de geplande nieuwbouw een samenwerking aan met Theatergroep het Wilde Westen in de naastgelegen Theaterloods. Een mooie manier om leerlingen in contact te brengen met cultuur”, vindt Turan Yazir.

Verbinding

Want het doel van het openbaar onderwijs gaat volgens de bestuursvoorzitter verder dan het aanleren van noodzakelijke vaardigheden als lezen en schrijven: “Het openbaar onderwijs is bij uitstek de plek waar we kinderen voorbereiden op de Nederlandse samenleving in al haar diversiteit. Iedereen is welkom. Iedereen is gelijkwaardig. We leren kinderen hun eigen vrijheid kennen, en die van anderen te respecteren.” Ook als het gaat om levensbeschouwingen: “We besteden daar binnen het openbaar onderwijs wel degelijk aandacht aan”, legt Petra van der Zande, directeur van De Hoogvlieger in Naaldwijk, uit. “Vanuit de gedachte van gelijkwaardigheid komen bij ons juist allerlei levensbeschouwingen, religies en stromingen aan bod.” 

Door zo’n zelfverzonnen feestdag kun je met de kinderen in gesprek over feesten: hoe ontstaan ze?

En niet alleen in theorie; “We vieren ook de verschillende feesten. Op de Vlieten in De Lier staat bijvoorbeeld elk jaar een ander feest centraal: dit jaar was dat het Joodse Loofhuttenfeest in combinatie met de Kinderboekenweek. Maar het kan ook Carnaval, het Suikerfeest, het Holifeest of Keti Koti zijn” Of een heel eigen feest: “Het thema van de Week van de Openbare Scholen is dit jaar ‘vieren’. Wij hebben vorig jaar al aandacht aan dat thema gegeven met het vieren van de Blauwe Feestdag. Alle kinderen kwamen in blauwe kleding naar school en er waren liedjes en spelletjes die met de kleur blauw te maken hadden.” Leuk, maar ook leerzaam: “Want door zo’n zelfverzonnen feestdag kun je met de kinderen in gesprek over feesten: hoe ontstaan ze? Wat betekenen ze? Zo leer je op een andere en creatieve manier kijken naar jezelf en wat je doet, en naar de samenleving.”

Contact met de buurt

Kinderen voorbereiden op hun rol in de samenleving betekent ook hen in contact brengen mét die samenleving. Dat kan van buiten naar binnen: “Op De Driekleur Avonturier in ‘s-Gravenzande komen bijvoorbeeld anderstalige ouders in de klas voorlezen in hun eigen taal”, vertelt Petra. Maar het werkt ook van binnen naar buiten: “Tijdens de Week van West, onze eigen actieweek in november, hebben we allerlei activiteiten bedacht om de school, en dus de kinderen, te verbinden met de buurt. Op de Willemschool in Monster maakten de leerlingen een fototentoonstelling over de buurt vroeger en nu, en nodigden alle buurtbewoners uit om te komen kijken. De leerlingen van Het Galjoen in Den Hoorn bakten koekjes voor de buurt en die van De Vlieten haalden geld op voor het Kankerfonds. En zo hebben alle scholen zich op een of andere manier wel ingezet voor een goed doel of voor de buurt. En dat blijven we ook buiten deze week doen, zo hebben de leerlingen op mijn eigen school, De Hoogvlieger, onlangs nog pannenkoeken gebakken voor de bewoners van verzorgingstehuis De Hooge Tuinen.”

Omdat de scholen van West Openbaar Onderwijs hun eigen ‘actieweek’ hebben, zijn er in Westland en Midden-Delfland in deze Week van de Openbare Scholen geen speciale activiteiten. Maar dat betekent niet dat deze week ongemerkt voorbij gaat. “Kernwaarden als gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting, vertrouwen, inspireren en samenwerken zijn geen actiedoelen, ze maken deel uit van ons DNA”, aldus Turan Yazir. “Ze komen overal terug en vormen de basis van wie we zijn en wat we de kinderen mee willen geven voor een mooie toekomst.” Meer weten? Kijk op www.westopenbaaronderwijs.nl.

Over West Openbaar Onderwijs
West Openbaar Onderwijs is een stichting waar elf scholen onder vallen met in totaal ruim 1800 leerlingen. Twee scholen staan in Midden-Delfland: Het Galjoen in Den Hoorn en Openbare Daltonschool De Schutse in Maasland. De andere negen scholen staan in Westland: De Vlieten in De Lier, De Driekleur (drie locaties) in ‘s-Gravenzande, de Daltonschool Honselersdijk in Honselersdijk, de Daltonschool Poeldijk in Poeldijk, de Willemschool in Monster, De Hoogvlieger in Naaldwijk en De Kyckert in Wateringen.