D66 Westland wil onderzoek naar PFAS in Westlands water

Politiek
Foto ter illustratie.
Foto ter illustratie. (Foto: Rodi.nl)

D66 Westland heeft vragen gesteld aan het college naar aanleiding van recente waarschuwingen van het RIVM over de inname van teveel PFAS door Nederlanders. De fractie wil weten of er PFAS voorkomen in Westlands oppervlakte- en zwemwater.

PFAS is een verzamelnaam en staat voor poly- en perfluoroalkylstoffen. Deze groep chemische stoffen is door mensen gemaakt en komt van nature niet voor in het milieu.

Rapportage 

Als mensen over een lange periode kleine hoeveelheden PFAS binnenkrijgen kan dit een negatief effect hebben op de gezondheid. Hoewel het Hoogheemraadschap van Delfland de kwaliteit van het oppervlaktewater in Westland monitort, blijkt uit de laatste waterkwaliteitsrapportage van 2022 niet of PFAS-concentraties in het Westlandse oppervlaktewater en zwemwater specifiek worden gevolgd.

Duidelijkheid nodig

D66 Westland roept het college op om de kennis over de aanwezigheid van PFAS in het Westlandse oppervlaktewater te delen en, indien nodig, het Hoogheemraadschap te verzoeken om dit specifiek te monitoren. Steunraadslid Maarten de Ruijter: “Het recente onderzoek van het RIVM en de bevindingen over de PFAS-concentraties in Nederlandse oppervlaktewateren baren ons zorgen. Duidelijkheid over de kwaliteit van de Westlandse wateren is nodig om de gezondheid en het welzijn van onze inwoners te waarborgen.”

Bagger

Op de website van Hoogheemraadschap van Delfland staat wel dat het waterschap controleert op de aanwezigheid van PFAS in bagger. “Het uitgangspunt is dat een onbekende stof een potentieel risico vormt, totdat het tegendeel is bewezen. Als zo’n stof wordt aangetroffen, worden de risico’s voor milieu en volksgezondheid eerst onderzocht. Pas daarna mag de grond of bagger waar de stof in zit worden gebruikt.” Elk waterschap is ongeveer tussen de 100.000 en 200.000 euro meer kwijt aan analysekosten.

Den Haag

Die analyses leveren soms iets op. In januari 2021 werd er een te hoge concentratie PFOS (perfluoroctaansulfonaten, vallen onder PFAS, red.) aangetroffen in een sloot op bedrijventerrein Forepark in Den Haag. Ook die hoeveelheid kwam aan het licht omdat het Hoogheemraadschap van Delfland standaard controleert op de aanwezigheid van PFAS in bagger. In de omliggende woonwijken in Den Haag werden toen veel minder of zelfs geen PFAS aangetroffen.