Perspectief voor ‘bottleneck Boskoop’: toch brug?

Nieuws
De plek van de beoogde nieuwe oeververbinding langs de N207, bij de. Halve Raak rotonde op de grens van Alphen en Boskoop.
De plek van de beoogde nieuwe oeververbinding langs de N207, bij de. Halve Raak rotonde op de grens van Alphen en Boskoop. (Foto: Morvenna Goudkade)

ALPHEN/BOSKOOP – Nu project Beter Bereikbaar Gouwe (BBG) na zes jaar wordt afgerond, kan de rekening worden opgemaakt. Wat is winst? Wat is verlies? Wat blijft er over? De Alphense wethouder Relus Breeuwsma vindt het resultaat veel te mager en komt met een eigen voorstel: “Ik wil toch perspectief.”

Door Morvenna Goudkade

Onderzoekprogramma BBG werd in 2018 gestart, om te komen tot betere bereikbaarheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling in het deel van het Groene Hart dat als ‘Gouwe regio’ wordt aangemerkt. Alphen werkt hierbij samen met de gemeentes Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen, met provincie Zuid-Holland en Regio Midden-Holland. Wat is nu het uiteindelijke resultaat van BBG? In ieder geval geen tweede oeververbinding voor Boskoop en geen tunnel voor Hazerswoude. Wel is het belang van de Bodegravenboog, het knooppunt N11/A12 bij Bodegraven, landelijk op de kaart gezet en komen er doorfietsroutes die delen van de regio verbinden. Een van de grootste problemen, de bottleneck bij Boskoop, blijft echter bestaan. 

Varianten stuitten op tegenstand

De verkeerssituatie in en rond het kwekersdorp zorgt voor verkeersproblemen in de hele regio. Het internationale boomkwekerijgebied trekt veel vrachtverkeer, maar heeft een verouderde hefbrug en een ontoereikende hoofdweg, de Zijde. Jarenlang werden allerlei varianten voor een tweede oeververbinding, liefst een aquaduct, besproken. Alle varianten stuitten op zoveel tegenstand van partijen, eigen inwoners, natuurorganisaties, collega-gemeentes, dat geen enkele optie overbleef. Relus Breeuwsma, wethouder verkeer, vervoer en mobiliteit, heeft nu zelf een plan bedacht, in uiterste poging om tot een structurele oplossing te komen. Hij wordt gesteund door het Alphense college, maar moet nog wel de gemeenteraad aan zijn zijde krijgen. De raad buigt zich in april over het plan. Breeuwsma: “Zonder oplossing voor Boskoop blijft een verkeersprobleem in de regio in stand, dat wil ik niet. Ik wil toch perspectief.” Het plan houdt in dat er toch een tweede oeververbinding komt, maar dan een brug, geen aquaduct. 

Vroegere variant D

Die komt op de plek van de vroegere variant D in plan BBG: bij de bestaande Halve Raak-rotonde aan de N207, op de grens van Boskoop en Alphen. De provincie betaalt de brug, de gemeente de infrastructuur, oftewel de wegen. “Ik heb mijn plan uiteraard besproken met de provincie”, zegt Breeuwsma. “En ook met betrokken partijen in het gebied, zoals Dorpsoverleg, Bereikbaar Boskoop Alliantie en Greenport Boskoop.” Hij wil de provincie ‘niet overvragen’ en daarom gaat het om een sobere en doelmatige brug, op grondgebied van Alphen. “We houden het in eigen hand. Het BBG-verhaal laat ik los. Het is nu van belang om ons rond dit concrete plan te verenigen, eindelijk de rijen te sluiten.” Hij roept partijen op om alle eerdere bezwaren opzij te zetten: “Nog langer wegkijken is geen optie.” Variant D, een oeververbinding in Boskoop noord-oost bij de Halve Raak, kon eerder op weinig enthousiasme rekenen. De conclusie in het rapport BBG was dat deze variant ‘enigszins effectief’ zou zijn maar wel erg duur, een enorme herverkaveling tot gevolg zou hebben en een zeer beperkt draagvlak kende. Breeuwsma: “Toch is het nu de beste optie.” Michiel Gerritsen, voorzitter Greenport Boskoop, is ‘voorzichtig positief’ over het plan van Breeuwsma. “Wij zijn de laatste om dit niet te willen proberen. De economische ontwikkeling van onze sector staat onder druk.” Johan van der Laan, voorzitter Dorpsoverleg Boskoop, wil het ook een kans geven. “We waarderen het initiatief en de wethouder komt het binnenkort extra toelichten. Er moet een oplossing komen, al zijn binnen het dorpsoverleg de meningen wel verdeeld. Weer een brug? We willen juist een aquaduct. Ook de locatie roept vraagtekens op.” Het bedrijfsleven in de brede regio, waaronder Rijnstreek Koepelberaad en ondernemersvereniging VOA, is ook al jaren betrokken bij de problematiek en verenigd in Bereikbaar Boskoop Alliantie. “Wij willen allemaal een oplossing.”

Wethouder Relus Breeuwsma komt met een eigen plan.