Groei & Bloei Boskoop bestaat 150 jaar

Nieuws
Groei & Bloei afdeling Boskoop bestaat 150 jaar.
Groei & Bloei afdeling Boskoop bestaat 150 jaar. (Foto: Marianne Heij PR Groei & Bloei Boskoop)

BOSKOOP - De aftrap van het honderdvijftigste jaar van de afdeling Boskoop van de landelijke vereniging Groei & Bloei was zaterdag 16 maart. De leden vierden dit met een gezellige high tea. Het landelijke bestuur was aanwezig om deze eeuweling in het zonnetje te zetten.

De Koninklijke Maatschappij werd 17 december 1872 opgericht tot bevordering van Tuinbouw en Plantkunde. De afdeling Boskoop van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkund (KMTP) zag twee jaar later, in 1874 het levenslicht. De KMTP werd opgericht door kwekers en handelaren in bloemen en planten. Doelstelling was en is de kennis van tuinbouw en plantkunde te bevorderen, evenals het vergroten van de kennis en de algemene belangstelling op het gebied van het leefmilieu en de flora. Hiervoor richtte de KMTP overal in het land tuinbouwscholen op. Ze zag toe op het onderwijs op de tuinbouwschool en reikte de diploma’s uit op de school.

Direct vanaf de oprichting werden er cursussen georganiseerd gericht op de vak uitoefening zoals, tuinbouwcursussen en cursussen tuinontwerpen. En zo verandert de club voor beroepsbeoefenaren in een club voor tuinliefhebbers. De KMTP van weleer wordt de Vereniging ‘Groei & Bloei’ van vandaag de dag. Het tijdschrift Groei & Bloei verschijnt tienmaal per jaar en is het grootste tuintijdschrift van Nederland. Het tijdschrift geeft informatie over tuinen, tuinieren en bloemschikken. Daarnaast zijn er circa 120 afdelingen, die lokaal activiteiten organiseren rond groen. De afdeling Boskoop van de ‘KMTP’ nu ‘Groei & Bloei Boskoop’ viert in 2024 haar 150-jarig bestaan. In dit jubileumjaar organiseert de afdeling Boskoop van ‘Groei & Bloei’ verschillende activiteiten voor leden en de Boskoopse gemeenschap zoals, lezingen, workshops en activiteiten als ‘ken uw kweker’, de jaarlijkse tuinfietstocht en een tuinreis. Daarnaast keurt de commissie ‘Mooi Boskoop’ tuinen, deze commissie bestaat ook al ruim 60 jaar. Ook dit jaar zijn er allerlei activiteiten met een feestelijk tintje, met als hoogtepunt ons GROEN DOET LEVEN PLEIN een jubileummarkt op 24 augustus bij Proef de Tuin op het Rijneveld.

De leden vierden dit jaar met een gezellige high tea.