Vereffenaar in privé aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap

Partnerbijdrage
Vereffenaar in privé aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap
Vereffenaar in privé aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap (Foto: stock.adobe.com)

Als één van de erfgenamen een nalatenschap beneficiair aanvaardt, zijn de erfgenamen tezamen vereffenaar. Erfgenamen zijn dan niet met hun privévermogens aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap.

Een vereffenaar dient de nalatenschap als een goed vereffenaar te beheren en te vereffenen. De vereffenaar heeft een privatieve bevoegdheid, wat inhoudt dat hij de erfgenamen in en buiten rechte vertegenwoordigt. Zonder medewerking van de vereffenaar zijn erfgenamen niet bevoegd over de nalatenschap te beschikken. Deze bevoegdheid van de vereffenaar is dus ruim. 

Om erfgenamen te beschermen tegen een vereffenaar die te hard van stapel loopt, heeft de wetgever een aantal bepalingen in de wet opgenomen. Slechts in een aantal gevallen mag de vereffenaar goederen van de nalatenschap te gelde maken. Ten eerste als er geld nodig is voor het betalen van schuldeisers van de nalatenschap, door bijvoorbeeld een huis te verkopen. Daarnaast mag in het kader van beheer een goed te gelde worden gemaakt. Defensief beleggen kan ook onder beheer vallen. De vereffenaar mag daardoor kelderende aandelen te gelde maken. 

Bij beneficiaire aanvaarding is een erfgenaam niet verplicht een schuld ten laste van zijn privé vermogen te voldoen, tenzij hij vereffenaar is en tekortschiet in de nakoming van zijn taken als vereffenaar.

Het volgende speelde bij het Hof Arnhem-Leeuwarden. De zoon van erflater was vereffenaar en enig erfgenaam (ECLI:NL:GHARL:2023:2222). De dochter van erflater was onterfd en deed een beroep op haar legitieme portie, wat wordt gezien als een schuld van de nalatenschap. De vereffenaar heeft de taak deze te voldoen. De vereffenaar voldeed echter, zonder toelichting, schulden die géén schulden van de nalatenschap waren. Enig overzicht van de vereffening ontbrak en er was onvoldoende saldo om de legitieme portie van de zus te betalen. De vereffenaar had volgens het Hof ernstig en verwijtbaar te kort geschoten in de uitvoering van zijn taken. De vereffenaar werd met zijn privévermogen aansprakelijk voor de betaling van de legitieme portie.

Een vereffenaar is privatief bevoegd en heeft hierdoor ruime bevoegdheden, maar let op! Zorg dat u niet buiten deze bevoegdheden treedt, zodat u niet in uw privévermogen kan worden aangesproken.

Schipper en Lof advocaten

Astrid Lof