Steeds meer stemmen voor een tunnel in Hazerswoude-Dorp

Politiek
De rotonde en het fietsviaduct bij Hazerswoude-Dorp
De rotonde en het fietsviaduct bij Hazerswoude-Dorp (Foto: Provincie Zuid-Holland)

HAZERSWOUDE - Steeds meer stemmen gaan op voor de komst van een tunnel onder het kruispunt van de Gemeneweg in Hazerswoude-Dorp. Verschillende tekeningen zijn gemaakt van de varianten van zo’n onderdoorgang en op een online bijeenkomst op 5 april kunnen mensen deze varianten bekijken. Het is echter nog lang niet zeker dat de tunnel er komt. Deze krant analyseert de situatie. 

Veel inwoners uit Hazerswoude-Dorp maken zich zorgen over de veiligheid van hun kinderen en in september vorig jaar is een klankbordgroep opgericht voor de mogelijke komst van een onderdoorgang onder het kruispunt van de N209 en de Dorpsstraat. Samen met het Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp denkt deze klankbordgroep mee met een studie naar de komst van de tunnel. De tunneltekeningen maken duidelijk, wat de ruimtelijke gevolgen zijn van zo’n tunnel. Moeten er bijvoorbeeld huizen voor verdwijnen? Ook wordt op 5 april duidelijk of zo’n onderdoorgang überhaupt technisch uitvoerbaar is.

Verkeersveiligheid

Een tunnel moet zorgen voor een hogere verkeersveiligheid én een betere lokale leefbaarheid in Hazerswoude-Dorp, maar ook al is die tunnel technisch mogelijk, dan gaat het toch nog zeker jaren duren voordat die onderdoorgang er is. Áls die tunnel er komt, want geld om ‘m aan te leggen, is er nog niet. 

Het gemeentebestuur van Alphen kijkt met belangstelling uit naar de resultaten van de tunnelschetsen. Namens wethouder Relus Breeuwsma laat een woordvoerder weten: “Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat de leefbaarheid, bereikbaarheid en doorstroming voor Hazerswoude-Dorp verbetert.” Hierbij wijst het gemeentebestuur er op, dat er ‘op korte termijn’ al maatregelen worden genomen om hier aan bij te dragen. 

Dit zogeheten ‘Project N207 zuid’ wordt tussen 2024 en 2028 uitgevoerd. Dan gaat het om het aanpassen en aanleggen van provinciale wegen, wandelpaden en fietspaden en het realiseren van een ecologische verbindingszone, waarbij natuurgebieden met elkaar verbonden worden, zodat dieren (zonder vleugels) van het ene naar het ander gebied kunnen. Het gemeentebestuur ziet mogelijkheden voor de tunnel: “Voor de langere termijn zou een tunnel of tunnelbak ook zo’n maatregel kunnen zijn. Onderzoek moet uitwijzen of dit inderdaad ook zo is.”

Zorgvuldig

Breeuwsma stelt enthousiast: “Het is goed dat dit onderzoek nu zorgvuldig en vooral met de inwoners wordt uitgevoerd.” Er zijn veel voordelen aan de komst van een tunnel, vindt ook het gemeentebestuur. Wanneer het doorgaande verkeer sneller en ongelijkvloers het dorp kan passeren, verbetert de leefkwaliteit. Vooral als daarbij bovenop de tunnel nieuwe ruimte ontstaat. Nadelen zouden kunnen zijn dat een tunnel een grote impact heeft op de verbinding en bereikbaarheid binnen het dorp in de aanlegfase. Een tunnel of tunnelbak neemt namelijk veel ruimte in.

Maar als het gemeentebestuur de komst van zo’n tunnel ondersteunt, waarom is het college nog niet met een voorstel gekomen richting de raad voor financiële ondersteuning? Een woordvoerder geeft aan: “Het onderzoek naar de tunnel wordt vanuit het programma Beter bereikbaar Gouwe uitgevoerd. Het is bovendien een maatregel die heel duur is en grote impact heeft op de omgeving. Daarom wachten we eerst het onderzoek af tot de kosten, werking en ruimtelijke impact van een tunnel duidelijk zijn. Het uitvoeren van het onderzoek leidt niet automatisch tot een positief besluit. Het college wacht het advies van de bestuurlijke afstemgroep af. Overigens is dit een maatregel in een provinciale weg, waardoor dit in de eerste plaats bij provinciale staten moet worden voorgelegd.”

Aanmelden voor de online bijeenkomst op woensdagavond 5 april kan op www.beterbereikbaargouwe.nl. Op maandag 24 april is er ook een fysieke informatiebijeenkomst.