Drie jongeren uit Beverwijk krijgen onderscheiding

Algemeen
De drie gedecoreerden v.l.n.r. Yvana Pol, Patricia Lopez Correa en Lola Rietdijk.
De drie gedecoreerden v.l.n.r. Yvana Pol, Patricia Lopez Correa en Lola Rietdijk. (Foto: Co Backer)

BEVERWIJK - Ter gelegenheid van Koningsdag worden Nederlanders die zich ingezet hebben voor de Nederlandse samenleving beloont met een koninklijke onderscheiding. Een van de criteria is dat zo’n inzet gedurende lange tijd is geweest. Vandaar dat een lintje meestal alleen aan volwassenen worden uitgereikt en niet aan jongeren. Echter jongeren doen vaak ook iets bijzonders.

door Co Backer

Jongerenlintjes weer uitgereikt

Daarom beloont de Oranjevereniging Beverwijk jongeren die zich vrijwillig en op een bijzonder manier inzetten voor de Beverwijkse samenleving ter gelegenheid van Koningsdag met een jongerenlintje. In deze groep zijn genoeg personen die zich belangeloos inzetten voor de medemens en de maatschappij. Burgemeester Martijn Smit heeft drie jongerenlintjes uitgereikt in het verenigingsgebouw van de Beverwijkse Harmoniekapel aan de Groenelaan.

Yvana Pol (15) is een sportief meisje. Zij zit in de derde klas van het Vellesan College in IJmuiden en als zij op de vrijdagmiddag om 17.30 uur thuiskomt dan gaat zij vrijwel direct, met medeneming van wat etenswaar en drinken naar de gymzaal aan de Elzenlaan, waar zij assisteert bij de gymlessen van de gymvereniging S.S.S. aan jonge kinderen. Bij clubwedstrijden verleent zij haar diensten met assistentie en jurering. Ook is zij een fanatiek atlete bij de atletiekvereniging D.E.M. en valt regelmatig in de prijzen.

Patricia Lopez Correa (23) is al vier jaar betrokken bij de Stichting Participatie Anderstaligen. Zij mee met de Taalcarrousel, een activiteit waarbij anderstaligen en Nederlandstaligen elkaar wekelijks ontmoeten, te praten met elkaar, kennis te maken en te integreren. Patricia heeft tijdens haar studie belangeloos een mevrouw uit Beverwijk extra geholpen om examen te kunnen doen voor Staatsexamen B1. Zij heeft zich hierbij ingezet als taalcoach en is een voorbeeld voor jonge Nederlanders die zich inzetten om (jonge) nieuwe Nederlanders zich welkom te laten voelen en hen wegwijs te maken.

Lola Rietdijk (23) heeft zich de afgelopen jaren bij de Scoutingvereniging Die Wijcker Duinjaghers bijzonder verdienstelijk gemaakt als Algemeen Bestuurslid en daarbij een trekkende rol gespeeld bij het organiseren van de gezamenlijke activiteiten zoals Sinterklaas, Kerstviering, Hike (lange uitdagende wandeltocht met opdracht) en een goede verstandhouding tussen haar vereniging en Scouting Wiawaha Beverwijk. Zij heeft zich het afgelopen jaar kritisch en pro-actief bemoeid met het tot stand komen van het Plan van Aanpak om voor beider genoemde verenigingen tijdens deze corona-crisis om de activiteiten voor 75 kinderen door te kunnen laten gaan.

Burgemeester Smit besloot deze feestelijke uitreiking met de woorden: “Deze lintjes zijn zeer terecht. Het is belangrijk, en fijn om te zien, dat er ook jongeren zijn die zich al vrijwillig inspannen voor de samenleving en zich daarbij betrokken voelen.’’