Parkeerterrein van PaanZEE voor eeuwig verduurzamen

Algemeen
De reflectie van het licht op de grond zorgt voor nog hogere productie.
De reflectie van het licht op de grond zorgt voor nog hogere productie. (Foto: aangeleverd)

Energie neutrale strandpaviljoens zonnige toekomst...? 

CASTRICUM AAN ZEE - Er waren in het verleden al ideeën over: het parkeerterrein van PaanZEE verduurzamen met zonnepanelen, waaronder auto’s gestald kunnen worden. Na onderzoek bleken er zelfs voorbeelden in de praktijk te bestaan, waar op parkeerterreinen auto’s onder zo’n overkapping staan. De opbrengst van die zonnepanelen zijn natuurlijk afhankelijk van de oppervlakte die beschikbaar is. Milieuwinst? Zeker!

Door Aart Tóth

Verduurzaming op het terrein van PaanZEE zou kunnen zorgen voor energie neutrale strandpaviljoens. Klinkt allemaal mooi, geen windmolens in het duingebied, maar wel zonnepanelen op een toch al kale versteende vlakte. Zeker met de toename van elektrische automobielen met meer laadpalen en opladen tijdens het zonnen op het strand.

Gemeente Castricum

Verantwoordelijk wethouder Roel Beems voor het strandgebied laat er geen gras over groeien in zijn uitspraken. “Er zijn al plannen wat betreft de duurzaamheid van het strandgebied inclusief het parkeerterrein. Dat betreft onder meer zonnepanelen, waarbij je tijdens het zonnebaden aan het strand je elektrische auto en E-bikes kunt opladen. Twee maal opladen eigenlijk, de auto en jezelf. ”

Vervolgens wordt er verwezen naar het coalitieakkoord van het huidige college waar duidelijk staat: “Meer zonnepanelen. We overleggen met schoolbesturen, sportverenigingen, bedrijven en gemeentelijk vastgoed om daken maximaal vol te leggen met panelen. We spreken met beheerders van grote parkeerterreinen om zonnedaken aan te leggen. De laadpaalinfrastructuur wordt uitgebreid waar nodig en mogelijk.”

Verder ziet Beems ruimte voor opwaarderen rondom het strandgebied. “Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en veiligheid in het strandgebied zijn gewenst. We faciliteren ondernemers in hun plannen om hieraan bij te dragen en investeren in de openbare ruimte. Bij verbetering van de kwaliteit speelt een veilige en duurzame inrichting een belangrijke rol.”

Provincie

Ook de provincie Noord-Holland heeft als eigenaar van het gebied een vinger in de pap en blijkt al afspraken te hebben gemaakt met Cambium, waar PaanZEE onder valt, over plannen rondom het strandplateau. Dit betreft een samenwerkingsovereenkomst in juli 2000 en november 2021. Via een woordvoerder, Imre de Roo van Provincie Noord-Holland blijkt, dat de parkeerplaats bij het strand van Castricum is opgenomen als zogenaamd zoekgebied in de Regionale Energiestrategie (RES) voor Noord-Holland. “Het terrein in Castricum is in de ‘RES-viewer’ (een digitale kaart) met veel andere locaties aangemerkt als potentiële locatie voor een Solar carport. Gemeenten concretiseren de zoekgebieden in samenwerking met provincie en omgeving. Dat is maatwerk per zoekgebied. Er vinden dan ook nog vele gesprekken en (lokale) bijeenkomsten met belanghebbenden en deskundigen plaats, voordat er daadwerkelijk zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Misschien dat de huidige discussies rondom duurzaamheid en energieproblemen zouden kunnen bijdragen hier een versnelling te laten plaatsvinden in de besluitvorming.”

PaanZEE

Natuurlijk is de exploitant van het parkeerterrein PaanZEE een grote belanghebbende in de ontwikkeling van overdekt parkeren onder zonnepanelen, met de mogelijkheid de elektrische auto op te laden. Dit is de reden dat PaanZEE dit plan dan ook zelf geïnitieerd heeft in 2018 met een verzoek aan PWN om deze verduurzaming van eigen bedrijfsvoering te mogen realiseren. Ook voor het toenemend gebruik van E-bikes en steeds meer elektrische auto’s een duurzame oplossing, laden terwijl je aan het strand ligt.

“In 2019 hebben wij een concreet verduurzamingsplan met zonnecarports en laadpunten uitgewerkt en zijn we het proces met alle stakeholders ingegaan. Al langer hadden wij de wens om in dit kwetsbare gebied te verduurzamen en gehoor te geven aan de explosief groeiende vraag naar laadpunten. Eind 2021 hebben we de vergunningaanvraag hiertoe ingediend. De praktijk blijkt zeer lastig. Afgelopen 11 juli hebben we weer een gesprek met de gemeente gehad over de voortgang van de vergunningsaanvraag. Het is nog geen sinecure! De Rijksoverheid verkondigt: ‘We moeten uitstoot verminderen en snel verduurzamen’. Als wij echter als bedrijf vrijwillig op autarkische wijze willen verduurzamen met elektrische laadpunten voor elektrische auto’s en e-bikes dan wordt het je vrijwel onmogelijk gemaakt om dit te realiseren. Zowel provincie als gemeente uiten vooral dat ze willen verduurzamen en dat ze mee willen werken aan initiatieven, maar in de praktijk merken wij het tegenovergestelde. Terwijl het PWN als exclusief en contractuele beheerder namens de Provincie al in 2019 haar formele goedkeuring heeft gegeven op het plaatsen van zonnepanelen voor onze bedrijfsvoering en laadpunten, meldt de Provincie nu opeens doodleuk, dat ze geen goedkeuring geeft zonder dit met reden te onderbouwen. De Gemeente zegt deze aanwijzing te volgen, terwijl de instemming van PWN van 2019 vaststaat. Het lijkt erop, dat alleen voor de bühne aangeven dat ze willen verduurzamen en vervolgens tegenhouden”, aldus PaanZEE.

Klimaatburgemeester

Klimaatburgemeester Frank Drost heeft er ook een mening over: “Een kanttekening van parkeren onder zonnepanelen is, dat uit onderzoek blijkt dat van een zonnecarport een groot deel van de hernieuwbare energieproductie wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnet. Ongeveer 66% van de nieuw te plaatsen PV-panelen wordt terug geleverd. Om terug levering te verminderen is het mogelijk om energiemanagement toe te passen. Door vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen kan terug levering verminderd worden en kan er een hoger financieel rendement (tarief per kWh voor terug levering is een stuk lager dan het verbruiktstarief) uit de installatie worden gehaald. De meest eenvoudige manier is hierbij het slim-laden van elektrische voertuigen. De exploitatiebegroting van de meeste projecten laat echter zien, als we rekening houden met een afschrijftermijn van 25 jaar, dat het realiseren van een zonnecarport na 25 jaar -3% rendement heeft. Vanwege een afschrijvingstermijn van 25 jaar is de businesscase niet sluitend. Mocht het project door de gemeente worden geïnitieerd dan heeft dit een positiever effect op de begroting van de gemeente”.

Deel van het huidige parkeerterrein van PaanZEE met sterk versteende vlakte, uitstekend geschikt voor overdekt parkeren onder zonnepanelen