Overlast verwacht door staking van Haagse Straatreiniging Organisatie

Algemeen
Afbeelding
(Foto: WM)

De Haagse Straatreiniging Organisatie gaat staken van maandag 13 tot en met woensdag 15 februari. De gemeente Den Haag verwacht dat dit leidt tot overlast. Door de staking wordt afval mogelijk niet opgehaald.

Vakbonden FNV en CNV hebben vandaag de acties van de Haagse Straatreiniging Organisatie (HSO) aangekondigd. Het is nog niet bekend hoeveel medewerkers van de gemeente aan de staking deelnemen.

Niet legen van afvalbakken

Afhankelijk van de uiteindelijke stakingsbereidheid, kan het zijn dat  sommige werkzaamheden in de stad niet meer worden uitgevoerd, meldt de gemeente Den Haag. Daarbij valt te denken aan (het verwijderen van) bijplaatsingen bij de ondergrondse restafvalcontainers (oracs), zwerfafval en hondenpoep. Ook kan het dan gebeuren dat afvalbakken niet worden geleegd en afvalmeldingen niet meteen worden opgevolgd.

Strooien bij vorst

Noodzakelijke werkzaamheden, zoals strooien bij vorst, worden wél uitgevoerd. Dat geldt ook bij calamiteiten en gevaarlijke situaties, en in elk geval na instructies van politie, brandweer of GGD.

De afvalbrengstations in de stad zijn op 13, 14 en 15 februari gewoon open. De buurgemeenten worden niet geraakt door de staking.

De Koekamp is aangewezen als gebied waar stakers kunnen samenkomen. Er zijn geen stakingsbijeenkomsten bij de depots van de HSO.

Eisen

Op 11 januari liep het gestelde ultimatum aan de werkgevers van FNV Overheid en de overige betrokken bonden voor de nieuwe cao Gemeenten/SGO af. Sinds medio januari zijn er stakingen en werkonderbrekingen op diverse plekken in Nederland. Inmiddels vonden er al werkonderbrekingen en stakingen plaats in Almere, Amsterdam, Rotterdam, Tilburg en Utrecht.  Op dit moment wordt er nog steeds, tot en met maandag 6 februari, gestaakt in Utrecht.