GGD: ‘Gezondheidsschade door luchtvervuiling in de regio Haaglanden’

Zorg
Bij 1 op de 4 kinderen in Haaglanden die astma krijgen, is luchtvervuiling de oorzaak.
Bij 1 op de 4 kinderen in Haaglanden die astma krijgen, is luchtvervuiling de oorzaak. (Foto: Adobe)

De gezondheidsschade door luchtvervuiling in de regio Haaglanden is hoger dan gemiddeld in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van van GGD Haaglanden, waarvan de resultaten op 16 oktober zijn gepubliceerd. Inwoners in onze regio roken gemiddeld vijf sigaretten per dag mee door het inademen van luchtvervuiling. 

Geen enkel woonadres in de regio voldoet aan de gezondheidsrichtlijnen van de Wereld Health Organization (WHO), laat GGD Haaglanden weten. Tijdens het onderzoek in de periode 2018 en 2019 is gekeken naar blootstelling, gezondheidsschade en de belangrijkste bronnen in de regio.

We leven in Haaglanden gemiddeld 12,4 maanden korter door ongezonde stoffen in de lucht

In Nederland leven inwoners gemiddeld 11,2 maanden korter door het inademen van ongezonde stoffen in de lucht. In regio Haaglanden is dat effect nog sterker; hier leven we zo’n 12,4 maanden korter. Behalve voor vroegtijdig overlijden, zorgt luchtvervuiling ook voor een hoge ziektelast en kan luchtverontreiniging longziekten zoals longkanker, COPD en astma, en hart- en vaatziekten veroorzaken. Zo blijkt uit het onderzoek van de GGD dat in deze regio bij 1 op de 4 kinderen die astma krijgen, luchtvervuiling de oorzaak is.

Waar komt al die vervuilde lucht vandaan? Voor een deel van wegverkeer, mobiele werktuigen in de bouw, houtkachels (vooral een bron van fijnstof) en de landbouwsector (waaronder de glastuinbouw).

“Gezonde lucht is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid,” schrijft GGD Haaglanden, die gemeenten oproept om gezamenlijk op te trekken.  ”Om de gezondheid van inwoners te beschermen, is schonere lucht in de regio noodzakelijk. En elke verbetering van de luchtkwaliteit, hoe klein ook, is gezondheidswinst.”

Annette de Boer, Directeur Publieke Gezondheid GGD Haaglanden: “Het onderzoek laat zien dat luchtverontreiniging in onze regio een groot probleem is. Tijd om in te zetten op een schonere lucht!”