Slenteren door Den Helder

Algemeen
Afbeelding
(Foto: aangeleverd)

Soms fantaseert een mens wel eens over gedane zaken die geen keer meer zullen nemen. Maar stelt u zich eens voor dat delen waar eens het hart van onze stad klopte nu eens niet verwoest of afgebroken zouden zijn. Nou is ’t beeld van de Kanaalweg dat u hier onder ogen krijgt wel uit een tijd die niemand zich meer zal kunnen herinneren, maar het verhaal wat bij deze foto hoort is wel interessant! We zien hier afgebeeld links het befaamde Hotel café ,, De Poort van Kleef” wat door vroeg oorlogs geweld in 1940 ten prooi viel van een bombardement. En daarnaast treffen we de eerste zaak aan van het portret-atelier van de Helderse fotograaf Jac. de Boer. Jac. de Boer is ooit begonnen in de moeilijke mobilisatie-dagen van 1915 op de Kanaalweg 157, welk pand gelijk met dat van ,,De Poort van Kleef” in 1940 ten prooi viel van een bombardement. Maar het portret-artelier van Jac. de Boer was al sinds 1920 verhuisd naar het adres Keizerstraat 75. Maar als we nog even terug gaan naar de Kanaalweg, naast de rij van middenstanders, die ervoor zorgde dat je op de Kanaalweg voor alles en nog wat terecht kon, waren er de merendeels statige woonhuizen die het geheel een prettig aanzicht gaven. En ook al vanwege het in de loop naar de haven liggen van de weg ontbraken de gelegenheden waar min of meer edel vocht werd geschonken, en waar de reizigers een onderdak werd geboden, vanzelfsprekend niet.