Nieuwe afspraken over sociale veiligheid in openbaar vervoer

Algemeen
Als het goed is wordt het openbaar vervoer in Amsterdam veiliger.
Als het goed is wordt het openbaar vervoer in Amsterdam veiliger. (Foto: Pixabay)

REGIO  - Er  zijn hernieuwde afspraken op het gebied van veiligheid in het openbaar vervoer, haltes en stations binnen concessiegebied Amsterdam gemaakt en vastgelegd in het Convenant Sociale Veiligheid dat Vervoerregio Amsterdam en gemeente Amsterdam hebben ondertekend. Daarnaast sluit een groot aantal partijen in en om Amsterdam een veiligheidsarrangement.

Door gewijzigde politiecapaciteit was het nodig nieuwe afspraken te maken over hoe die veiligheid gewaarborgd moeten worden. “Ik ben heel blij dat we op deze unieke manier, met elkaar, er voor zorgen dat je als reiziger met een gerust gevoel het openbaar vervoer kunt nemen en dat mocht er toch iets voorvallen, boa’s en politiemensen paraat staan om hulp te verlenen. Dat was altijd het uitgangspunt van het veiligheidsbeleid en dat blijft gelukkig zo”, vertelt Portefeuillehouder van de Vervoerregio Gerard Slegers.

Amsterdamse regio

Wethouder verkeer en vervoer en voorzitter van de Vervoerregio Melanie ter Horst: “Voor iedereen die in het openbaar vervoer reist is het belangrijk dat dit veilig kan. Met dit convenant geven we daar voor de Amsterdamse regio invulling aan.’’

Belangrijkste afspraken uit het Convenant Sociale Veiligheid zijn samenwerking tussen gemeente Amsterdam en de Vervoerregio om de sociale veiligheid in het OV en de bijbehorende openbare ruimte te kunnen waarborgen, de inzet van boa’s, financiële verplichtingen en informatie-uitwisseling ten behoeve van sociale veiligheid in en om het openbaar vervoer in concessiegebied Amsterdam; monitoring van verminderde preventieve inzet van politie, extra inzet van boa’s en samenwerking met politiebasisteams.

Doelstellingen

Er is ook met een groot aantal partijen een veiligheidsarrangement afgesproken. Dit vormt de basis voor die partijen voor samenwerking, gezamenlijke doelstellingen, rolverdeling en verantwoordelijkheden. Aan het arrangement doen de volgende partijen mee: Vervoerregio Amsterdam, gemeente Amsterdam, GVB, Connexxion, Amstelland-Meerlanden, Gooi- en Vechtstreek, Haarlem-IJmond en Zaanstreek, Keolis Almere Stad en Streek, EBS Waterland, OM Amsterdam, Nationale Politie, THOR, Pro Rail, NV Nederlandse Spoorwegen.

Voor alle partijen is sociale veiligheid in het OV een kritische succesfactor en er worden in het nieuwe arrangement afspraken geactualiseerd over inspanningen en gewenste resultaten. De politie heeft in 2020 aangegeven op een andere wijze te zullen participeren in deze samenwerking en dit heeft geleid tot nieuwe samenwerkingsafspraken, namelijk dat THOR de operationele regie en analyse overneemt van de politie.

Er zijn afspraken gemaakt over inzet bij calamiteiten en er kan gericht een beroep op basisteams worden gedaan en er zijn goede afspraken gemaakt met de partijen over monitoring of de gewijzigde politiecapaciteit negatieve gevolgen heeft voor sociale veiligheid.