Restauratie drie sluisjes op Halfweg eindelijk in zicht

Algemeen
Renovatie is hard nodig.
Renovatie is hard nodig. (Foto: Foto's: Peter Vreeswijk)

HALFWEG - In het laatste gebiedsoverleg in november 2022 heeft de dorpsraad Zwanenburg-Halfweg wederom vragen gesteld over de status van de renovatie van de sluisjes. Bijna vijftien jaar geleden schreef Historisch Halfweg aan het Hoogheemraadschap Rijnland in Leiden een brief over de erbarmelijke staat van de drie sluisjes. Het antwoord van Rijnland kwam er destijds op neer dat restauratie pas aan de orde kon komen als er een oplossing was gevonden voor de vergroting van de doorstroomsnelheid, eigenlijk het debiet, van de sluizen. 

Saskia Vreeswijk

Het duurde vele jaren alvorens een plan voor de restauratie was geschreven.

Ontwerp- en uitvoeringsfase

In de zomer van 2020 kwamen vertegenwoordigers van Rijnland en de lokale historische clubs samen bij de sluisjes om het restauratieplan te bespreken. Een jaar later werd de omgevingsvergunning aangevraagd. Inmiddels bevindt het project zich in het stadium dat bouw- en restauratiebedrijven kunnen inschrijven op de restauratie. De gunning wordt begin 2023 verleend. In het bouwteam, waarin dus ook een aannemer is betrokken vanwege de vele risico’s die in de uitvoering zitten, wordt het ontwerp naar een definitieve fase gebracht. Al met al hoopt Rijnland in april 2024 te starten met de daadwerkelijke uitvoering. De verwachting is dat de werkzaamheden in april 2025 kunnen worden afgerond.

Sluisfunctie verloren

In Halfweg moet een grotere waterdoorvoer worden gemaakt ter plaatse van de drie sluisjes ter hoogte van de Oude Haarlemmerstraatweg tussen het NS station en de Dubbele Buurt. Deze sluisjes hebben inmiddels hun oorspronkelijke sluisfunctie verloren en hebben nu, samen met de tussengelegen eilanden, vooral een historische waarde. Ze zijn daarom opgenomen in de gemeentelijke monumentenlijst.


Zicht op één van de verwaarloosde sluisjes.

Afbeelding