Mikado met takken uit het bos bij Scouting Rijnlandgroep

Algemeen
En nu maar zorgen dat er geen enkele tak beweegt als je er eentje weg haalt.
En nu maar zorgen dat er geen enkele tak beweegt als je er eentje weg haalt. (Foto: Peter Vreeswijk)

ZWANENBURG - Zes kinderen met hun ouders hadden zich voor de opend dag bij scouting Rijnlandgroep aangemeld om deel te nemen aan de activiteiten van de bevers deze dag.

 Saskia Vreeswijk 

De bevers hadden de afgelopen week takken uit het park naar het clubhuis gebracht. Daar werd een soort brandstapel van gemaakt in de spelruimte. Alle bevers samen met de zes ‘aspirant bevers’ gingen op aanwijzing van de leiding om de stapel takken heen zitten. Vervolgens moesten zij, onder het toeziend oog van hun ouders, om de beurt proberen een tak uit de stapel te halen zonder de rest van de takken te bewegen zoals de regels van het mikadospel dat voorschrijven. Na afloop van het spel werden de takken bewerkt met wollen draden.

De leiding mag zich verheugen op een goede opkomst. Wanneer alle kinderen zich daadwerkelijk aanmelden bij de vereniging betekent dat een verdubbeling van de bever-groep en dat zou een mooi resultaat zijn.