Cheques uitgereikt aan verschillende organisaties in Hoorn

Algemeen
De cheques waren bestemd voor Juniusfonds, Because we Carry en Vrienden van het Dijklander Ziekenhuis.
De cheques waren bestemd voor Juniusfonds, Because we Carry en Vrienden van het Dijklander Ziekenhuis. Foto: Jan Siebring Fotografie

HOORN - Juniusfonds, Because we Carry en Vrienden van het Dijklander Ziekenhuis kregen dinsdag 28 maart van Vereniging Moederlijke Weldadigheid een cheque uitgereikt. Dit gebeurde in het pand van Vereniging Oud Hoorn.

De Moederlijke Weldadigheid (MW), die in 1829 werd opgericht, bestond uit welgestelde dames die zich richtten op de ‘tijdelijke verzorging van behoeftige kraamvrouwen en dezelver pas geborene kinderen’. Het oorspronkelijke doel is in de loop der jaren vervaagd door onder andere de opkomst van de sociale zekerheid. De afgelopen jaren heeft de Moederlijke Weldadigheid geen donaties verstrekt en heeft zich beraden over de toekomst. Er is afgesproken dat de Moederlijke Weldadigheid opgenomen wordt in de statuten van het Juniusfonds. Daarmee wordt voorkomen dat het fonds volledig wordt opgeheven, en vooralsnog ‘slapend’ kan voortbestaan. Het verenigingsvermogen is verdeeld onder Juniusfonds, Because we Carry en Vrienden van het Dijklander Ziekenhuis.

Juniusfonds financiert loopbaantrajecten van nieuwkomers in Nederland, Because we Carry steunt moeders die op de vlucht zijn en Vrienden van het Dijklander Ziekenhuis zet zich in voor een aangename ziekenhuisomgeving. Verenging Oud Hoorn erfde een kast van MW waarin de kraampakketten werden bewaard.