Toneelavond Fryske Krite in Hoorn

Cultuur
Afbeelding
Foto: aangeleverd

HOORN - De Fryske Krite ‘Troch de Tael Forboun’ houdt zaterdag 23 maart om 20.00 uur een toneelavond in de Friese taal in het Cultureel Centrum de Huesmolen in Hoorn. De toneelvereniging Pro Rege uit Holwerd treedt deze avond op met het toneelstuk ‘Huske oan see’ uit de pen van auteur Henk Roede. In het Fries overgezet door Lammert Dijkstra. Ook niet-leden zijn welkom. In de pauze wordt een verloting gehouden. Meer informatie bij de heer P. Slange, 0229-234881 of www.fryskbutenfryslan.frl.