Uitslag enquête kinderkermis in Obdam bekend

Nieuws
De kermis werd in 2021 buiten het dorp gehouden.
De kermis werd in 2021 buiten het dorp gehouden. (Foto: Corrie Bos)

Via een enquête konden inwoners van Obdam tussen 12 en 30 april aangeven wat zij als voorkeurslocatie zien voor de kermisattracties van de jaarlijkse kinderkermis. De afgelopen jaren heeft de kinderkermis vanwege coronamaatregelen en op verzoek van de kermisexploitanten op een landje aan de buitengrens van het dorp gestaan. Daarvóór stond de kinderkermis op de Dorpsstraat in het centrum van het dorp. De gemeente is over de uitslag van de enquête in gesprek geweest met de kermisexploitanten.

De vragenlijst is beantwoord door 1.525 Obdammers, waarvan meer dan de helft een gezin met thuiswonende kinderen heeft. Elke locatie heeft voor bezoekers en kermisexploitanten voor- en nadelen. Denk daarbij aan de beschikbare ruimte voor het plaatsen van attracties, bereikbaarheid, sfeer en voorzieningen zoals rijplaten om het plaatsen van de attracties mogelijk te maken. Slechts een klein percentage heeft de voorkeur voor de kinderkermis op het graslandje waar het in 2020, 2021 en 2022 is georganiseerd. De voorkeur gaat duidelijk uit naar de kinderkermis weer terug naar de Dorpsstraat. Burgemeester Bonsen: “De uitslag van de enquête is heel duidelijk en met die duidelijkheid ben ik blij. Obdammers lieten de gemeente weten hoe ze over de sfeer, attracties en de locatie van de kermis denken. Maar bovenal ook dat ze de kermis héél belangrijk vinden en die mening deel ik absoluut. Als gemeente zijn we met de uitslag van deze enquête in gesprek geweest met de kermisexploitanten om te bespreken wat er mogelijk is.”

Vergunning voor een jaar

Voor de kinderkermis van 2023 heeft de gemeente op verzoek van de kermisexploitanten een vergunning verleend voor de locatie aan de rand van het dorp met de geldigheid van één jaar. Nu de uitslag van de enquête aangeeft dat een meerderheid de voorkeur heeft voor kinderkermis in het dorp, is de gemeente met de kermisexploitanten in gesprek geweest. De kermisexploitanten gaven aan dat veranderen van locatie, van het landje naar de Dorpsstraat, voor hen dit jaar niet meer mogelijk is.

Volgend jaar beslissing vaste locatie

Voor de komende jaren neemt de gemeente de voorkeurslocatie die uit deze enquête blijkt, mee in gesprekken met de exploitanten en verlening van de vergunning voor de kermis. De voorkeurslocatie wordt dan aangeboden aan de exploitanten. Het is aan de kermisexploitanten zelf om te beslissen welke locatie voor hen zakelijk interessant is en voor welke locatie zij een vergunningaanvraag willen doen.