Gemeente wacht op groen licht uit Den Haag voor uitkeren energietoeslag

Politiek
Afbeelding
(Foto: pixabay)

Inwoners met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm komen in aanmerking voor de energietoeslag van 1300 euro. Wellicht komt de toeslag nog deze zomer beschikbaar maar zekerheid daarover is er pas als de Wet Energietoeslag 2023 door beide Kamers is goedgekeurd.

Chrit Wilshaus

De uitkering van de energietoeslag (uitgevoerd door Stroomopwaarts) brengt een financieel risico voor de gemeente met zich mee. Dat was de bij energietoeslag vorig jaar overigens ook al het geval. Toen vroegen 1742 Maassluizers de toeslag aan en bedroeg het tekort tien procent (239.000 euro). Naar verwachting zullen dit jaar meer bewoners de toeslag aanvragen. Reden voor de VVD voorafgaand aan de commissiebehandeling van afgelopen dinsdagavond daarover schriftelijke vragen te stellen aan het college. Eén van die vragen was hoe groot wethouder Sjoerd Kuiper (PvdA) de kans acht dat de Rijksoverheid het tekort zal vergoeden. Niet groot, zo bleek. Wel wees het collegelid erop dat de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) druk op het kabinet zet om het geld via het Gemeentefonds beter te verdelen over alle gemeenten in Nederland. (Lees: om ervoor te zorgen dat gemeenten het geld krijgen wat zij nodig hebben). Want meer gemeenten lopen tegen het probleem aan minder geld uit Den Haag te krijgen dan dat zij moeten uitkeren, aldus Kuiper. Of Maassluis gecompenseerd wordt, is dus nog niet zeker. Maar volgens de portefeuillehouder komt het ook voor dat Maassluis meer geld krijgt van het Rijk maar minder nodig heeft en wat over is dan mag houden. Uiteindelijk ging ook Dick Snoeck (VVD) akkoord met de onzekerheid die de uitkering van de energietoeslag aan Maassluis met zich meebrengt. Wel liet hij weten moeite te hebben “met het onvoorziene tekort dat op ons afkomt.”

Bestaanszekerheid

In reactie op een vraag van Martin Boekestijn (CDA) antwoordde wethouder Kuiper dat de energietoeslag niet als inkomen geldt. Volgens de hem ging hem het erom dat mensen niet te veel geld op hun rekening hebben staan dat zij voor andere regelingen niet meer in aanmerking komen. Jurre van de Merwe (Leefbaar Maessluys) zei het goed te vinden dat aan de bestaanszekerheid van mensen wordt gedacht. “Laten we hopen dat de wet snel wordt vastgesteld.” Hans van der Burg (VSP) vroeg zich af in hoeverre mensen de toeslag, nu de energieprijzen weer gedaald zijn, eigenlijk nog wel nodig hebben. Ook andere commissieleden stelden die vragen. Maar de portefeuillehouder bracht daar, net als Vrolijks, tegen in dat mensen de hoge energieprijzen eerst wel hebben moeten betalen en daardoor wellicht nog steeds in de financiële problemen zitten. Bovendien, stelde Kuiper, rekenen mensen op de al eerder aangekondigde toeslag. Verder beklemtoonde hij de ergernis van de raad te delen en te hopen de uitvoering van de energietoeslag zo snel mogelijk ter hand te kunnen nemen.

Hard punt

Iris Vrolijks (PvdA) was van mening dat mensen met een kleine portemonnee juist in deze voor velen financieel lastig tijden geholpen moeten worden. Net als haar vond Boekestijn dat kwetsbare inwoners niet de dupe mogen worden van verschil van inzicht tussen gemeenten en de Rijksoverheid. Wat dat betreft benadrukte Monique Keus (Maassluis Belang) dat de overheid betrouwbaar moet zijn. Jesse de Jong (D66) zei het een hard punt te vinden dat gemeenten niet voor het tekort opdraaien. Ook de VNG ziet dat volgens hem zo. Van der Burg stelde dat mensen in nood geholpen moeten worden. “Wel raar dat je als gemeente bij de Rijksoverheid achter je geld aan moet gaan.”