Motie van afkeuring voor nieuw college waterschap Delfland

Politiek
Foto ter illustratie.
Foto ter illustratie. (Foto: Archief)

Het nieuwe college van het waterschap Delfland maakt een slechte start. Dat gaven vier progressieve partijen vandaag aan bij de eerste vergadering van het nieuwe bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland, met een motie van afkeuring.

Water Natuurlijk, PvdA, PvdD en AWP voor water, klimaat en natuur dienden de motie van afkeuring in. Drie van hen voelden zich op voorhand buitengesloten van het formatieproces en vinden dat niet netjes, omdat ze samen ongeveer net zoveel zetels vertegenwoordigen als de nieuwe coalitie.

Niet uitgenodigd

PvdA, PvdD en AWP werden helemaal niet uitgenodigd voor gesprekken over de formatie, terwijl dat volgens hen wel de gebruikelijke gang van zaken is in het waterschapsbestuur. “Met Water Natuurlijk is wel gesproken, maar die partij pleitte voor een evenwichtig college met twee conservatieve en twee progressieve partijen.”

Conservatieve minderheidscoalitie

Die wens van Water Natuurlijk zou meer aansluiten bij de verkiezingsuitslag in Delfland: “Hier was die uitslag 13 zetels voor de conservatieve partijen en 13 zetels voor de progressieve partijen,” licht Hans Middendorp (AWP) toe. In de nieuwe coalitie, die vandaag geïnstalleerd wordt, zitten nu de conservatieve partijen VVD, BBB en CDA, met twee ongekozen geborgde zetels voor Natuurterreinen en gedoogsteun van CU, JA21 en BVNL van Richard de Mos. 

Wij denken dat we eruit waren gekomen

De progressieve partijen doen niet mee, en dat vinden ze vreemd: “Wij vinden het van de BBB heel vreemd dat ze niet het gesprek zijn aangegaan,” licht Middendorp toe. “Wij denken dat we eruit waren gekomen, met wat water bij de wijn. Dan weet je van tevoren dat je een beleid aangaat waarmee je verder kunt.”

Middendorp vervolgt: “Wij hebben 46.000 stemmen gekregen bij de verkiezingen. Dat is niet weinig. En nu regeren er mensen mee in de coalitie die niks gedaan hebben (doelend op de geborgde zetels, red.), gewoon benoemd zijn.” Verder is het een minderheidscoalitie, benoemt hij: de partijen zijn samen goed voor 13 zetels, terwijl er 30 zetels in Delfland te verdelen zijn.


De partijen in de coalitie hebben samen evenveel zetels als de progressieve partijen, die niet om de tafel mochten. - AWP

‘Coalitieakkoord met vaagtaal’

De progressieve partijen zijn verder kritisch op het coalitieakkoord: “Het toont erg weinig ambitie. Het nieuwe college pleit voor een beperkte, technische focus op het takenpakket van het waterschap terwijl maatschappelijke thema’s als klimaatverandering, waternatuur en biodiversiteit juist veel meer aandacht nodig hebben. Ook blinkt het coalitieakkoord uit in vaagtaal over de resultaten die ze wil bereiken, en vooral hoe deze resultaten moeten worden betaald.”

Gevolgen motie van afkeuring

Het is echter vooral om de gang van zaken - het gevoel gepasseerd te zijn - dat de progressieve partijen een motie van afkeuring indienden. In de praktijk heeft deze motie overigens weinig gevolgen: het bestuur van het waterschap kan niet vallen, zoals een regering dat wel kan. Het formatieproces is dan ook verlopen volgens de democratische spelregels, erkent Middendorp. Maar: “Het is niet netjes. We zijn op de verkeerde voet begonnen.”

Bestrijdingsmiddelen van tuinders

Een punt waarop de conservatieve en progressieve partijen volgens Middendorp met elkaar van mening over kunnen verschillen, is bijvoorbeeld het controleren van de chemische waterkwaliteit: bestrijdingsmiddelen van tuinders in ons natuurwater dus. “We controleren nu eens in de vier jaar, of zelfs zes jaar. De lekke pijp van een tuinder zou al die tijd gif in ons water kunnen lekken! Er moet veel meer rondgelopen en gecontroleerd worden. Niet om boetes uit te delen, maar om te adviseren,” spreekt Middendorp namens de progressieve partijen. Hij verwacht dat de nieuwe VVD-wethouder van Financiën zal tegenhouden dat er meer wordt gecontroleerd en gehandhaafd, omdat dit tenslotte geld kost.

Waterkwaliteit juist belangrijk

In het nieuwe coalitieakkoord voor Delfland, opgesteld door BBB, VVD, CDA/CU-SGP, Natuurterreinen, Ongebouwd, JA21 en BVNL, wordt de waterkwaliteit juist als speerpunt genoemd: Delfland zou de waterkwaliteit in het glastuinbouwgebied gericht (en mobiel) meten en monitoren, om gerichter maatregelen te nemen en effectiever te handhaven. “Tegelijk willen we de handhaving uitbreiden. Wij zetten nog meer dan nu in op risicogestuurd handhaven om zo de effectiviteit te vergroten. Denk aan: handhaving bij huurtuinen, stoppende ondernemers, teeltwisselingen, nullozers en grondteelten”, zo staat er geschreven in het coalitieakkoord.