GroenLinks Vlaardingen baalt van vuil water uit Westland

Algemeen
GroenLinks pleit voor de verbetering van de waterkwaliteit in en rondom Vlaardingen.
GroenLinks pleit voor de verbetering van de waterkwaliteit in en rondom Vlaardingen. (Foto: Stella Schaper)

Het blijkt in Vlaardingen niet te lukken om vervuild afvalwater uit het Westland te voorkomen.

Iets dat Natuurmonumenten al jaren aankaart bij het Hoogheemraadschap. “Deze vervuiling is zeer schadelijk voor de natuur in onze omgeving”, meldt de fractie van GroenLinks Vlaardingen. Volgens GroenLinks is deze aantasting van waardevolle natuurgebieden niet langer acceptabel. Daarom stelt fractievoorzitter Neill Voorburg vragen aan het college van de Haringstad.

“GroenLinks zet zich in voor het behouden en versterken van de natuur in en rond Vlaardingen. Een goede kwaliteit van het water is hierbij van groot belang. Al jaren worden er grote hoeveelheden bestrijdingsmiddelen gemeten door het Hoogheemraadschap van Delfland in haar water. Dit komt doordat schoon water uit het Brielse Meer nu eerst door het glastuinbouwgebied in het Westland stroomt, daar vervuild wordt door bestrijdingsmiddelen en daarna in verschillende natuurgebieden in Midden-Delfland terecht komt.”

Slechtste

De waterkwaliteit in Nederland is de slechtste van Europa en onze regio is inmiddels één van de slechtste van Nederland. “De gevolgen van deze vervuiling zijn zeer schadelijk voor de natuur. Zo raken onder andere de Vlietlanden bij Vlaardingen op deze manier erg vervuild: de bestrijdingsmiddelen hebben vooral een zeer negatief effect op kleine insecten (macrofauna) die in het water leven.” Delfland doet jaarlijks metingen waaruit blijkt dat zowel de aantallen als de diversiteit erg laag zijn. Deze macrofauna vormen de basis van het ecosysteem, alle dieren die hier van leven hebben nu dus te weinig te eten. Daarnaast is het ook mogelijk dat het broedsucces van vogels lager is door de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen.

Volgens GroenLinks is deze aantasting van waardevolle natuurgebieden niet langer acceptabel. Natuurmonumenten geeft al jaren dit zorgwekkende signaal af bij het Hoogheemraadschap. “Het beleid is momenteel gericht op handhaving om effluent (afvalwater) uit het Westland te voorkomen. Dit beleid faalt in de praktijk en het huidige waterbeheer leidt juist tot een verspreiding van het probleem.”

GroenLinks deelt de zorgen van Natuurmonumenten en wil graag zien dat de gemeente Vlaardingen er bij het Hoogheemraadschap op aandringt haar beleid aan te passen en de waterkwaliteit tot topprioriteit te maken.