Amsterdams Beroepscollege Noorderlicht is gezond

  Nieuws

NOORD Het Amsterdams Beroepscollege Noorderlicht in Amsterdam-Noord heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laat de school zien dat deze voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. De school is trots op dit behaalde resultaat.
Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt Het Amsterdams Beroepscollege voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen. Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat Voeding. Hiervoor worden de volgende activiteiten ingezet. Voeding maakt structureel deel uit van het curriculum. De school maakt daarvoor gebruik van het lesprogramma 'Weet Wat Je Eet' en er worden projecten aangeboden op het gebied van voeding en beweging. Het aanbod in de schoolkantine (balieverkoop en automaten) voldoet aan niveau goud volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum.
Leerlingen en personeel worden gestimuleerd water te drinken en kunnen daarom eenvoudig zelf watertappen bij een hygiënische watertap, buiten de toiletruimte. De school voert een actief beleid ten aanzien van gezonde voeding, het voedingsbeleid staat op de website en is voor ouders gemakkelijk in te kijken. Ouders worden regelmatig op de hoogte gesteld over nieuws rondom de Gezonde School(kantine), bijvoorbeeld via de website van de school, ouderavonden en nieuwsbrieven. De directie van Het Amsterdams Beroepscollege Noorderlicht is er trots op om een Gezonde School te zijn. “Vanaf nu hangt op de gevel van onze school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen op het schoolplein zien dat onze school een gezonde school is!"
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Voor meer informatie www.gezondeschool.nl.

Meer berichten