Meer aandacht voor woonproblematiek

  Nieuws

EGMOND-BINNEN - KIES Lokaal wil dat het college zo snel mogelijk méér actie onderneemt met betrekking tot de woonproblematiek in onze gemeente. In de vorige collegeperiode heeft KIES Lokaal om een werkgroep ‘wonen’ gevraagd. Deze werkgroep is een keer bij elkaar geweest, waarbij o.a. de harde en zachte plannen zijn besproken. Niet alleen meer nieuwe koop- en huurwoningen zijn gewenst . Ook de informatie aan de inwoners over de mogelijkheden mbt tot wonen moet beter. Informatie over doorstroommogelijkheden, het splitsen van een woning en het wonen in een zomerhuis dat sinds 8 maart tot de mogelijkheden behoort. Door de provincie Zuid-Holland is geëxperimenteerd met de ‘woonzorgwijzer’. Dit is een instrument om lokale beleidsvorming op het gebied van wonen, zorg en ondersteuning in kaart te brengen. Op dorpsniveau kan de gemeente hiermee inzichtelijk maken aan welke typen woningen en voorzieningen behoefte is en wat het huidige aanbod is. Hier is geen langdurig en kostbaar onderzoek voor nodig. De portefeuillehouder heeft, op verzoek van KIES Lokaal, in de Raad van 10 juli een toezegging gedaan om te kijken of dit instrument vanaf september voor Bergen NH kan worden ingezet. Dit sluit bovendien heel goed aan bij het eerdere verzoek van KIES Lokaal om niet alleen een dorpsvisie voor Egmond-Binnen te maken maar voor ieder dorp. Ook is de toezegging gedaan om met elkaar de voortgang van de zachte en harde plannen te bespreken. Dus wat, waar en wanneer er gebouwd kan worden. www.kieslokaal.nu

Meer berichten