EHBO-cursus van Rode Kruis

  Nieuws

REGIO - De afdeling IJmond van het Nederlandse Rode Kruis start, bij voldoende belangstelling, binnenkort weer met een nieuwe uitgebreide EHBO cursus. Deze totaalcursus is een Europees gecertificeerde opleiding. De lessen worden gegeven op de maandagavonden van 19.30 tot 21.45 uur in het gebouw van het Rode Kruis aan de ’s-Gravenlust 35 te Velsen Zuid (op het terrein waar ook de Brandweer is gehuisvest).
De cursus omvat 14 lesavonden. Gediplomeerde instructeurs leren op een praktische manier en met behulp van echte Lotus slachtoffers, de cursisten hoe in voorkomende gevallen op de juiste manier eerste hulp kan worden verleent bij ongevallen in en rond het huis, maar ook op straat of op het werk. Vast onderdeel is ook de reanimatie en het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (AED).
Nadat de cursus met succes is doorlopen bestaat de mogelijkheid om als vrijwilliger deel te gaan uitmaken van de groep Rode Kruis vrijwilligers die bij de diverse grote en kleine evenementen, in en buiten de gemeentegrenzen, klaar staan om eerste hulp te verlenen. Men verleent op verantwoorde wijze eerste hulp en schakelt bij ernstige verwondingen de professionele hulpverlening in. Hiervoor zijn mensen nodig die stevig met beide benen op de grond blijven staan in noodsituaties, en die graag voor anderen in nood zorgen. Kijk voor opgave of meer informatie op www.rodekruisijmond.nl of stuur een e-mail naar opleidingen@rodekruisijmond.nl.

Meer berichten