De bewoners zijn blij met de buurt-AED.
De bewoners zijn blij met de buurt-AED. ((Foto: Aangeleverd))

Zuiderpolder heeft nu ook een buurt-AED

HAARLEM - Dankzij een zeer succesvolle crowdfundactie in de Corrie ten Boomstraat en de Pal Maleterweg te Haarlem hebben de inwoners en passanten in de Zuiderpolder vanaf vrijdag 7 juni de beschikking over een dag en nacht bereikbare buurt-AED.

Al snel werd duidelijk, dat er binnen de Corrie ten Boomstraat, een straat met ongeveer 30 woningen, in eerste instantie ongeveer 12 belangstellenden waren, die het idee van een buurt AED financieel wilden ondersteunen. Besloten werd ook de bewoners van de Pal Maleterweg, die op maximaal 150 meter van het Corrie ten Boompad wonen, te benaderen.

Vele donaties

Nadat ook vanuit de Pal Maleterweg positieve reacties kwamen, werd besloten de sprong te wagen, en vanaf 1 maart via de buurt AED actiepagina van de Hartstichting on line te gaan, om zodoende te proberen binnen 30 dagen een bedrag van 2530 Euro in te zamelen, benodigd voor de aanschaf van een buurt AED. Binnen 4 dagen was 1745 Euro opgehaald , 14 maart was het benodigd bedrag binnengehaald, en kon de AED worden besteld, dankzij donaties van 32 bewoners van de Corrie ten Boomstraat en de Pal Maleterweg en een donatie van een advocatenkantoor. Dit is een fantastisch resultaat, temeer omdat er geen winkels of bedrijven in de eerdergenoemde straten gevestigd zijn, die een bijdrage zouden kunnen leveren.

Ook de gemeente Haarlem bleek niet in staat een bijdrage te leveren. Wel heeft de gemeente aangeboden bij te dragen aan een AED training in de buurt, waarvoor zich intussen al 10 donateurs hebben aangemeld. Vijf andere donateurs waren reeds gecertificeerd AED bediener. Verder gaat de gemeente zorgen voor onderhoud en mogelijke vervanging van de AED op langere termijn. Dankzij sponsoring door knipsalon Jolanda is de AED vrijdag 7 juni opgehangen aan de buitenmuur van de Corrie ten Boomstraat 19, die grenst aan de Corrie ten Boomstraat 17, en aangemeld bij landelijke reanimatie- oproepsysteem.

Meer berichten