(Foto: Photographer: Foppe Schut)

Opleverfeestje renovatieproject Bernadottelaan

HAARLEM - Op dinsdag 17 september vieren bewoners van de Bernadottelaan samen met Hemubo en Elan Wonen dat het renovatieproject in het Haarlemse Meerwijk is afgerond. Het onderhoud en de isolerende verbeteringen aan de 201 woningen zijn klaar. De woningen, gebouwd in 1972, zijn door de verduurzaming klaar voor een energieneutrale toekomst.

Na onderhoud aardgasvrij, fris en toekomstbestendig

Elan Wonen heeft als doelstelling dat al onze woningen in 2050 energieneutraal zijn. De isolerende verbeteringen die nu zijn doorgevoerd leiden uiteindelijk tot dat doel. Het verbeterplan voor dit project omvatte naast energiebesparende maatregelen ook onderhoudswerkzamheden, estetische verbeteringen en veiligheidsmaatregelen waardoor het Politiekeurmerk Veilig Wonen van toepassing wordt. Daarnaast zijn de woningen voor rolstoel- en rollatorgebruikers toegankelijker gemaakt door het aanbrengen van elektrische deurdragers en ophoging van de galerijen. Het leefklimaat in de woningen is verbeterd door het aanbrengen van een ventilatiesysteem met CO2 -sensoren.

Daarnaast hebben de gebouwen een frisse uitstraling gekregen dankzij de nieuwe hekwerken en de gekleurde glaspanelen langs de galerijen. De voorbereiding voor het plaatsen van de zonnepanelen op de daken van de flats is inmiddels ook van start gegaan. Het onderhoud vond plaats aan de vijf galerijflats aan de Bernadottelaan, Bertha von Suttnerstraat, Elsa Brandströmstraat.

Meer berichten