De zoektocht naar de nieuwe burgemeester gaat bijna beginnen.
De zoektocht naar de nieuwe burgemeester gaat bijna beginnen. ((Foto: ))

Inwoners willen zichtbare en verbindende burgemeester

HAARLEMMERMEER - Als het mee zit, kan de nieuwe burgemeester van Haarlemmermeer woensdagavond 10 juli in de raadzaal worden geïnstalleerd. Dat heeft de Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland, Arthur van Dijk, gezegd in de raadsvergadering over de profielschets.

In de profielschets staat onder andere wat volgens de volksvertegenwoordigers 'De beste burgemeester voor de gemeente Haarlemmermeer' allemaal moet kunnen, waar hij of zij vooral op moet letten en vele andere voorwaarden. En natuurlijk ook wat de inwoners voor burgemeester wensen. Dat laatste is digitaal gepeild en ruim 827 inwoners hebben hun zegje gedaan.

Uit die enquête blijkt dat de meeste inwoners vinden dat de nieuwe burgemeester er voor alle inwoners moet zijn. Zo'n 470 deelnemers hebben dit aangegeven. Dat hij of zij er voor álle kernen moet zijn, is 270 keer genoemd en dat de nieuwe burgemeester zich sterk moet maken voor goed en integer bestuur van de gemeente, 268 keer. Veel genoemde eigenschappen zijn: zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar, verbindend, daadkrachtig en standvastig, boven de partijen staan, integer, communicatief en samenwerkend.

De Commissaris van de Koning was donderdag 7 maart in de raadzaal in Hoofddorp om met de gemeenteraad de profielschets te bespreken. Het gebeurde met enige weemoed, zei hij zelf, dat hij zijn microfoon inschakelde. Arthur van Dijk was namelijk van 2003 tot 2013 wethouder van Haarlemmermeer.

Eendrachtig

Hij werd vooral door Paul Meijer, fractievoorzitter van Forza! te woord gestaan. Meijer werd net als de andere vier leden van de vertrouwenscommissie unaniem – met 39 stemmen vóór – benoemd. Deze commissie vervult een belangrijke rol in het proces dat moet leiden tot een ''stevige kroonbenoemde burgemeester', zoals Meijer zei. De gemeenteraad is dus zeer eendrachtig uit de startblokken geschoten.

De Commissaris van de Koning gaat de profielschets (inclusief inbreng van de inwoners) gebruiken voor het opstellen van de vacaturetekst. Hij voert gesprekken met een aantal geselecteerde kandidaten. In overleg met de CvdK doet de gemeenteraad uiteindelijk een aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken, zodat deze de kandidaat van de raad voor benoeming bij de koning kan voordragen.

Paul Meijer maakte duidelijk dat de gemeenteraad veeleisend is en dat de kreet 'De beste burgemeester voor de gemeente Haarlemmermeer', vooral letterlijk moet worden genomen. "Hij of zij wordt immers eerste burger van de mooiste en meest dynamische gemeente van Nederland. Daar moet hij of zij wel wat voor in zijn mars hebben."

Van de nieuwe burgemeester wordt verlangd dat hij op het gebied van openbare orde en veiligheid in het algemeen en die op luchthaven Schiphol in het bijzonder zijn 'mannetje' staat, dat hij zich onafhankelijk opstelt in de gemeenteraad en dat hij de gemeenteraad volledig in staat stelt om als hoogste orgaan van de gemeente te kunnen functioneren, zei Meijer.

Schaap met acht poten

Meijer maakte duidelijk dat de nieuwe burgemeester ook buiten de Ringvaart voor Haarlemmermeer van grote betekenis moet zijn. "Er is geen enkel ministerie waar onze gemeente niet op de tekentafel ligt", zei hij.

Hoe meer raadsleden vervolgens aan het woord kwamen, hoe meer poten het schaap dat wordt gezocht, kreeg. Maaike Ballieux, fractievoorzitter van Groen Links kwam zelfs uit op acht poten en werd niet tegengesproken. "We gaan heel veel bouwen, er spelen heel veel belangen - lokaal, regionaal, nationaal en internationaal - dus de nieuwe burgemeester moet op heel veel borden kunnen schaken. Tegelijk", zei ze.

www.haarlemmermeergemeente.nl

Meer berichten