De laatste twee Duitse bommen blijven nog even veilig liggen.
De laatste twee Duitse bommen blijven nog even veilig liggen. (Foto: Gemeente Haarlemmermeer)

Uitstel vervoer bommen vanuit Rijsenhout

RIJSENHOUT - Het vervoer van de twee Duitse vliegtuigbommen in Rijsenhout naar het strand van Bloemendaal is eind januari niet doorgegaan. Het was de bedoeling om de explosieven op het strand tot ontploffing te brengen. Maar in de directe omgeving van de beoogde plek is een onbekend object ontdekt. Neil Jordan, adviseur openbare orde en veiligheid: "En het kan zijn, dat dat ook een bom is."

Vanwege de diepte en waterstand is het object moeilijk te benaderen. Volgens de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) is het risico te groot om de vliegtuigbommen tot ontploffing te brengen met het object in de buurt. "Daarom zijn de mogelijkheden onderzocht van een zogenoemde alternatieve springlocatie op grotere afstand. Maar ook in de buurt daarvan blijkt een verdacht object te liggen. En ook dit kan moeilijk worden benaderd vanwege de diepte en de waterstand."
Dit betekent dat een pas op de plaats moet worden gemaakt en naar een nieuwe datum moet worden gezocht om de Duitse vliegtuigbommen te kunnen ruimen. Maar die datum kan pas worden geprikt als de springlocatie (op veilige afstand) gegarandeerd explosievenvrij is. Neil Jordan baalt behoorlijk. En hij niet alleen: "Maar ik begrijp het méér dan dat ik ervan baal. Veiligheid voor alles. Het is natuurlijk ook goed nieuws dat deze ontdekkingen tijdig zijn gedaan."

Stabiel
Hij verwacht niet dat de bommen op korte termijn alsnog tot ontploffing kunnen worden gebracht. "We moeten hiervoor de tijd nemen. Onderschat de organisatie van zo'n ruiming niet. Daar komt erg veel bij kijken." Volgens Jordan is het geen probleem dat de Duitse vliegtuigbommen nu wat langer in Rijsenhout moeten blijven. "Die liggen er rustig bij. De ontstekers van de bommen, zo is al vastgesteld, doen het niet meer. Ze liggen stabiel, een beetje onder de grond. Er liggen dekplaten op, er staat een hek omheen en er is camerabewaking."

Meer berichten