Oogsten, dorsen en malen met oude combines.
Oogsten, dorsen en malen met oude combines. ((Foto: Kees van der Veer Hoofddorp))

Van graan tot pannenkoek

HOOFDDORP - In de Plesmanhoek was het zaterdag 31 augustus een dag van graan oogsten, dorsen, tarwe malen en pannenkoeken bakken.

De werkgroep van Meer-Historie haalde alles uit de 'schuur' wat er aan machinerie aanwezig is om een demonstratie te geven van het oogsten van graan uit vroeger tijden. De gehele dag was deze ploeg mannen en vrouwen in de brandende zon druk in de weer om met oude combines een stuk graan te maaien, te dorsen en te persen in balen. Ook de graanmaalmolen was van stal gehaald. Van het gemalen graan werdern pannenkoeken gebakken. Als slot van de demonstraties, er waren drie draaien, werd het gemaaide stuk zwart gemaakt vanwege het ganzengevaar van Schiphol.

Het was een prachtige dag die op veel belangstelling kon rekenen.

Meer berichten