De begroting van gemeente Opmeer moet nog worden goedgekeurd.
De begroting van gemeente Opmeer moet nog worden goedgekeurd. ((Foto: gemeente Opmeer))

College van B&W past begroting aan

OPMEER - De provincie Noord-Holland heeft afgelopen maand aanvullende vragen gesteld over de begroting voor het komende jaar van de gemeente Opmeer. De vragen gingen over het structureel sluitend zijn van de begroting. Het college van Opmeer heeft de begroting aangepast en vertrouwt erop dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland de begroting goedkeurt op 19 december.

Het college ging aan de slag en nam de begroting door. De posten over (een deel) van de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling voor de ICT-diensten en de doorontwikkeling van de dienstverlening blijken niet structureel te zijn, maar een eenmalige uitgave. Het gaat om een bedrag van 194.000 euro. Dit heeft gevolgen voor de structurele meerjarenbegroting. Deze post is nu gecorrigeerd en de meerjarenbegroting laat nu een positief saldo zien van 20.000 euro.

Toezicht op financiën

Momenteel staat de gemeente Opmeer onder repressief toezicht van de provincie. Dat houdt in dat de gemeente zonder voorafgaande goedkeuring van de provincie de begroting mag uitvoeren. Als de gemeente geen sluitende meerjarenbegroting indient, dan kan de provincie de gemeente onder preventief toezicht stellen. Preventief toezicht houdt in dat Gedeputeerde Staten ook de raadsvoorstellen moet goedkeuren voordat er daadwerkelijk uitvoering kan plaatsvinden. Als gevolg van de nadere duiding van de incidentele posten vertrouwt het college erop dat voor 2020 repressief toezicht blijft.

Meer berichten