Organisaties collecteren voor Oranje Fonds

  Nieuws

OPMEER – Vrijwilligers collecteren in de gemeente Opmeer van 22 tot en met 26 mei voor een socialer Nederland. Drie organisaties uit Opmeer doen deze week mee aan de Oranje Fonds Collecte. Met de opbrengsten steunen zij projecten die bijvoorbeeld eenzaamheid en armoede bestrijden in Noord-Holland. Daarnaast kunnen zij hiermee hun eigen organisaties draaiende houden.
In Nederland zijn veel mensen die, om verschillende redenen, niet goed mee kunnen doen in de samenleving. Bijvoorbeeld omdat zij geen sociaal netwerk hebben en eenzaam zijn, in armoede leven of een beperking hebben. Het Oranje Fonds vindt dat niemand zich buitengesloten moet voelen en steunt projecten die mensen met elkaar verbinden. Verenigingen en stichtingen zorgen voor die verbinding. Daarom gaan leden van badmintonvereniging Rackmindo, hockeyclub Spire en vrijwilligers van stichting De Vriendelijke Reus langs de deuren om geld op te halen.
De deelnemende organisaties mogen de helft van de opbrengst houden en besteden aan een eigen doelstelling. Hiermee kunnen ze bijvoorbeeld iets extra’s doen voor hun doelgroep of hun vrijwilligers, of noodzakelijk onderhoud bekostigen. De andere helft van de opbrengst wordt door het Oranje Fonds besteed aan sociale projecten in Noord-Holland. Denk hierbij aan projecten die eenzame mensen koppelen aan een maatje of die mensen met schuldenproblematiek helpen hun financiën weer op de rit te krijgen.

Meer berichten