'Schrijf een brief naar een mensenrechtenverdediger' - Wright for Rights schrijfactie Amnesty International

  Nieuws
Steun een mensenrechtenverdediger door een brief te schijven tijdens de Amnesty International schrijfactie. (Foto: archief Rodi Media)
Steun een mensenrechtenverdediger door een brief te schijven tijdens de Amnesty International schrijfactie. (Foto: archief Rodi Media) (rodi.nl)

DE WEERE – Amnesty International verzorgt elk jaar rond 10 december -de dag van de Rechten van de Mens- een schrijfactie, dit keer onder de noemer Wright for Rights. Over de hele wereld worden dan miljoenen brieven geschreven voor mensen die onterecht gevangen zitten. Iedereen is 8 december van 14.00 tot 16.00 uur van harte welkom in de pastorie, Driestedenweg 1 in De Weere, om een ondersteunende brief te schrijven schrijven?
Mensenrechtenverdedigers belanden vaak in het gevang, worden gemarteld of zelfs gedood. Europeanen gaat het hun begrip te boven als er zulk nieuws is op het journaal. Een mensenrechtenverdediger is tenslotte iemand die alleen of samen met anderen de mensenrechten en fundamentele vrijheden beschermt en bevordert, zonder dat ze gebruikmaken van haat, discriminatie of geweld of anderen hiertoe aanmoedigen. De mensenrechten werden in 1948 vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en daarna uitgewerkt in tal van verdragen. Nagenoeg alle landen ter wereld beloofden de rechten uit deze verklaring te respecteren.

Activist

Een activist springt in de bres als de mensenrechten worden onderdrukt. Het gaat bijvoorbeeld om executie, marteling, willekeurige detentie, vrouwenbesnijdenis, discriminatie, gedwongen huisuitzettingen, toegang tot gezondheidszorg, arbeidszaken, het terugsturen van vluchtelingen of vervuiling van de leefomgeving. Mensenrechtenverdedigers kunnen journalisten zijn, of advocaten, artsen, verpleegkundigen, docenten, vakbondsmensen, klokkenluiders, boeren of slachtoffers van mensenrechtenschendingen of hun familie. Zij doen onderzoek, verzamelen informatie en rapporteren over schendingen van mensenrechten. Op basis hiervan voeren ze actie om die schendingen tegen te gaan of nieuwe te voorkomen. En dat valt bij sommige regeringen niet in goede aarde en ze worden dan opgepakt.
Gevaren

Doordat ze zich inzetten voor de mensenrechten lopen activisten vaak gevaar en worden zij zelf slachtoffer van schending van hun rechten. Sommigen ontvangen anonieme doodsbedreigingen om hen te dwingen hun werk te staken. Ook worden activisten bedreigd met vervolging, waardoor zij in hun werk ernstig worden belemmerd of ermee op moeten houden. Anderen worden ontvoerd en mishandeld tijdens hun gevangenschap. Activisten worden opgepakt na verzonnen aanklachten en verdwijnen voor lange tijd in de gevangenis. Amnesty International zet zich in voor de vrijlating van alle gewetensgevangenen.
Schrijfactie
Om de mensenrechtenverdedigers speciale aandacht te geven, wordt de schrijfactie gehouden. Anneke Molenaar van de werkgroep van de Lambertusparochie verzorgt dit elk jaar met liefde voor de onderdrukte medemens. "Voorbeeldbrieven naschrijven is niet moeilijk! Gratis koffie of thee, pen en briefpapier! We vragen wel een bijdrage voor de portokosten. Kom ook schrijven? Iedereen is van harte welkom. Als er nog vragen zijn bel me op 06-13404826. Het heeft wel degelijk zin om te schrijven. Vele brieven maken tenslotte samen een grote berg van bevreesd protest.”

Meer berichten