Achttien vrouwelijke raadsleden van het toenmalige Raadsbreed Vrouwen Overleg (RVO) van Zaanstad hielden recent een reünie. (Foto: aangeleverd)

Reünie vrouwelijke raadsleden Zaanstad

ZAANSTAD - Achttien vrouwelijke raadsleden van het toenmalige Raadsbreed Vrouwen Overleg (RVO) van Zaanstad hebben recent een reünie gehouden. Op initiatief van Ineke Schilder kwamen de vroegere raadsleden naar De Woude om in het Kombof herinneringen op te halen aan de raadsperiodes tussen 1982 en 2002.

De locatie is niet zomaar gekozen. De eigenaresse is de dochter van het, inmiddels overleden, oud-raadslid Kuuk Melissen. Aanleiding voor de reünie was de op 4 oktober vorig jaar door het Gemeentearchief georganiseerde studiemiddag vanwege de viering 100 jaar Vrouwenkiesrecht. Daarbij kwam ook de positie van vrouwen in de gemeenteraad ter sprake. Hoe moeilijk het toen was om aandacht (en financiering) voor specifieke vrouwenzaken te krijgen: zoals de Emancipatienota, realisatie van het Vrouwencentrum en kinderopvang.

'Vrouwloze fracties'

"Analoog aan het Kamerbreed overleg in Den Haag zijn vrouwelijke raadsleden van alle politieke partijen, inclusief fractie-assistentes van 'vrouwloze' fracties, dit raadsbrede overleg in 1983 begonnen. Maandelijks kwamen zij bij elkaar. Het was een informeel gestructureerde bijeenkomst en alles dat besproken werd bleef binnenskamers. En dat ging altijd goed."

"Het RVO heeft twintig jaar goed gefunctioneerd waarin er, dwars door de partijen heen veel zaken, niet alleen voor vrouwen, zijn aangejaagd of gerealiseerd. Bij aanvang van de nieuwe raadsperiode in 2002 werd de belangstelling minder. Mede omdat tijden veranderden en ook omdat veel nieuw gekozen vrouwen veelal regelrecht vanuit hun werk naar de raadsvergadering kwamen. Deze reünie was zo´n succes, dat besloten is om er een jaarlijkse traditie van te maken", aldus Els Veenis-Kaak.

Meer berichten