Betere infrastructuur en meer parkeerruimte voor fietsen in Rijswijk

Nieuws
Mobiliteitswethouder Armand van der Laar in gezelschap van Ria Hartveld en Joleen Weststeijn van de fietsersbond Rijswijk.
Mobiliteitswethouder Armand van der Laar in gezelschap van Ria Hartveld en Joleen Weststeijn van de fietsersbond Rijswijk. (Foto: Erwin Dijkgraaf)

Om het in snel tempo groeiende Rijswijk leefbaar en verkeersveilig te houden, heeft de gemeente een mobiliteitsprogramma opgesteld, waarvan het fietsplan vorige maand door de raad werd aangenomen. Rijswijk zet in op gebruik van fiets en openbaar vervoer, zonder de belangen van automobilisten uit het oog te verliezen: “Iedereen wil zijn stukje.”

Door Marc Tangel

Betere fietspaden, snellere doorstroming en meer parkeerplekken voor de tweewieler. Dit zijn de belangrijkste verbeterpunten voor het Rijswijkse fietsverkeer volgens het fietsplan dat begin oktober aan de Rijswijkse gemeenteraad werd voorgelegd. Joleen Weststeijn, voorzitter van de Rijswijkse afdeling van de Fietsersbond, kijkt met goedkeuring naar de plannen: “Er worden zaken aangekaart die de fietsersbond zeer nuttig vindt”, merkt zij op. “De laatste jaren hebben wij veel ongevallenlocaties geïnventariseerd, want Rijswijk scoort niet zo heel goed op het gebied van verkeersveiligheid. Daarnaast hebben wij alle doorgaande fietsroutes in Rijswijk nagereden en bekeken op knelpunten. Door ons regelmatig overleg met gemeenteambtenaren zijn veel van onze opmerkingen in het fietsplan terecht gekomen.”

Herontwikkeling

Onoverzichtelijke kruispunten. Verkeerslichten die lang op rood staan voor fietsers. Ze zijn in een doorn in het oog van de fietsersbond. “Wat wij graag zouden willen”, begint Joleen, “is dat fietsers vaker groen krijgen, al snap ik dat de doorstroming van auto’s ook belangrijk is. Een berucht knelpunt in Rijswijk is de kruising van de Geestbrugweg met de Haagweg. Dat kruispunt wordt nu meegenomen in de herontwikkeling, maar zolang dat niet uitgevoerd wordt, staan fietsers en voetgangers daar veel te lang wachten.” Collega Ria Hartveld, secretaris bij de Rijswijkse afdeling van de fietsersbond, valt Joleen bij: “Je wordt op dat punt als fietser verfrommeld. Er zijn daar veel fietsers, die gebruik moeten maken van een smal pad. Als je als gemeente wilt dat mensen meer gaan fietsen, omdat dat minder ruimte inneemt dan wanneer iedereen in de auto zit, dan moet je wel zorgen dat de fietser die ruimte ook krijgt.”

Steeds drukker

Verantwoordelijk wethouder Armand van de Laar (mobiliteit) is dit met beide dames eens. “We zien dat het aantal verkeersdeelnemers toeneemt. Op het fietspad wordt het steeds drukker met verschillende soorten fietsen. Bakfietsen en fatbikes nemen steeds meer ruimte in. Dat is op zoveel plekken het geval, dat er een fietsplan moest komen.” Pijlers van dit plan zijn een betere infrastructuur en meer parkeerruimte voor fietsen in Rijswijk, zonder daarbij de belangen van de automobilist in de weg te zitten, benadrukt de wethouder: “We hebben nu dit fietsplan opgeleverd, maar de auto blijft een belangrijk onderdeel van het mobiliteitsprogramma. Heel veel ondernemers, mantelzorgers en andere beroepen kunnen niet zonder gemotoriseerd vervoer, maar het moet allemaal passen binnen de stad.”

Fietsparkeerplekken

Joleen pleit namens de fietsersbond voor meer 30-kilometer zones binnen Rijswijk: “Dat zou een enorm verschil maken. Zowel in het aantal ongelukken, als in de ernst ervan. Natuurlijk is de inrichting van de weg daarbij ook belangrijk. Je kan wel een 30-kilometer zone instellen, maar dan moet je ook de structuur veranderen. Anders passen de mensen zich niet aan.” Juist het aanpassen van de bestaande infrastructuur is een belangrijk punt in het aangenomen fietsplan. Er komen goede, veelal geasfalteerde routes door Rijswijk, en er komen meer en betere fietsenstallingen en oversteekplekken. Op korte termijn zullen ook meer tijdelijke fietsparkeerplekken in het straatbeeld verschijnen. “Je ziet dat in Rijswijk de fiets al behoorlijk wordt omarmd”, constateert Van de Laar. “De komende jaren is het aan ons om ons te concentreren op de uitvoering van het fietsplan. Als wij de barrières wegnemen en de mensen ervaren dat het veilig en plezierig is om te fietsen, dan zullen mensen ook sneller genegen zijn daadwerkelijk wat vaker de fiets te pakken.”