Voorkom onnodig hoge belastingrente: doe aangifte voor 1 mei 2024

Nieuws
Voorkom onnodig hoge belastingrente.
Voorkom onnodig hoge belastingrente. (Foto: Belastingdienst)

REGIO - Sinds 1 januari 2024 is de belastingrente verder verhoogd: van 6 naar 7,5 procent. Ter vergelijking: voor 1 juli 2023 was deze rente slechts 4 procent. Het geeft aan dat de fiscus meer en meer druk uitoefent opdat jij tijdig jouw belastingaangifte doet, want dan betaal je geen belastingrente. Over het boekjaar 2023 ligt die deadline op 1 mei 2024. Nu is het zo dat je pas de genoemde 7,5 procent vanaf 1 juli moet betalen. Echter, wie na 1 mei maar voor 1 juli aangifte doet, moet in de praktijk toch al belastingrente afdragen. Dat zit als volgt: 

Door: Warner de Weerd

Vanaf de datum 1 juli 2024 berekent de fiscus belastingrente tot maximaal 19 weken na de ontvangst van jouw aangifte. Ook wordt er nog eens rente over zes weken na de zogenoemde aanslagdatum berekend. Echter, hiermee kun je ook te maken krijgen als je voor 1 juli aangifte heeft gedaan. Wanneer je bijvoorbeeld op 30 juni de aanslag binnenkrijgt, wordt er tot 11 augustus rente berekent. Onderstaande voorbeelden geven een beeld van het belastingregime:

  • Als je na 1 mei maar voor 1 juli aangifte doet, berekent de belastingdienst geen rente over de dagen die vóór 1 juli vallen. Dus als je op 3 juni – vier weken voor 1 juli – aangifte doet, berekent de Belastingdienst over maximaal 15 weken rente.
  • Als je op 1 juli of later aangifte doet, betaal je rente over maximaal 19 weken plus het aantal dagen dat je na 1 juli aangifte doet. Dus als jij jouw aangifte doet op 31 augustus, betaal je over juli en augustus belastingrente, plus over nog eens maximaal 19 weken.
  • Bovenop dit alles wordt na 1 mei zes weken rente berekend aansluitend op de aanslagdatum.
  • Er geldt wel een bovengrens qua renteopslag, afhankelijk van hoeveel te laat jij jouw aangifte hebt gedaan. Toch kan het aan rente verschuldigde bedrag flink oplopen (zie verderop in deze blog).

Opmerkelijk is verder dat , wanneer je een aanslag hebt ontvangen die je voor een bepaalde datum moet betalen, het niet uitmaakt of je die direct of later betaalt. De belastingdienst blijft rente berekenen tot en met de uiterste betaaldatum, ook al maakt u direct na ontvangst het verschuldigde bedrag over. Het is een open deur om te stellen dat de fiscus anders werkt dan een bank, want een commerciële financiële instelling zou aan de publieke schandpaal worden genageld. 

Vennootschapsbelasting 

Voor vennoten was en is een ander rentetarief van toepassing. De belastingrente op vennootschapsbelasting was in 2023 8 procent en die is in het nieuwe jaar verhoogd naar 10 procent. Ook hiervoor geldt een officiële deadline van 1 mei en een officieuze deadline van 1 juli, met een renteregime tot maximaal 19 weken na de ontvangst van jouw aangifte, Net als bij andere belastingen is het verder zo dat er bij de belastingaanslag over een extra periode van zes weken rente wordt berekend, althans wanneer jouw belastingaanslag na 1 mei op de mat valt.

Afwijkingen op de aangifte 

Veel ondernemers en particulieren zijn van bovenstaande niet op de hoogte, zoals ze ook niet weten hoe deze rente gecalculeerd wordt en welke andere regels er op dit gebied van toepassing zijn. Zo moet je, wanneer u tijdig aangifte hebt gedaan maar de fiscus tot de conclusie komt dat een herziening noodzakelijk is, toch rente afdragen wanneer die herziening na 1 juli van het vorige boekjaar plaatsvindt. 

Dit geldt voor het gros van dit soort zaken en dat kan vervelend uitpakken. Stel: je doet vennootschapsbelasting en twee jaar later concludeert een inspecteur dat deze niet voldoet als het gaat om de aftrekposten of een herinvesteringsreserve. Vervolgens wordt er een aanslag opgelegd waarbij de fiscus stelt dat er een ton moet worden bijbetaald. Dit is al eufemistisch gesteld geen plezierig feit, maar minstens zo vervelend is dat er over de vorige twee jaren rente overheen komt, waardoor het bedrag nog eens 20.000 euro hoger uitvalt.

Vroeg aangifte doen loont

Een ander vervelend gegeven is dat je er niets aan kunt doen dat de fiscus zo laat met een herziening komt, maar dat dit je dus wel met een karrenvracht aan rentekosten opzadelt. Ons advies is daarom om zo vroeg mogelijk belastingaangifte te doen. Dat wil zeggen: doe een vooraangifte waarbij je, wanneer jij jouw inkomsten nog niet geheel kunt overzien, desnoods een schatting doet. Bijkomend voordeel is dat je dan de zes weken rente op de belastingaanslag voorkomt.