Column Het Schiedam van Kor Kegel: Overvliegende treinen ongewenst

Column
Kor Kegel
Kor Kegel (Foto: )

Hoe zou het gegaan zijn als Wim van der Eijk niet zo oplettend was geweest? Dan zou ProRail rustigjes aan doorgetekend hebben aan de spoorverdubbeling tussen Delft en Schiedam en zouden de betrokken overheden pas op het laatste moment verrast zijn door de introductie van een fly-over boven het landschap van Midden-Delfland. Dan zou ProRail zeggen dat de kritiek op die fly-over wel op een zeer laat moment komt. “In dit stadium is er niets meer aan te doen.”
Wim van der Eijk was gelukkig klaarwakker, toen hij twee maanden geleden een informatieavond bijwoonde over de mogelijkheden met station Schiedam-Centrum en de intensivering van de Oude Lijn (dat is het spoor tussen Leiden en Dordrecht via Delft en Schiedam). De twee spoorbanen van de Oude Lijn tussen Delft en Schiedam zijn onvoldoende om het toekomstige treinverkeer op te vangen en daarom bereidt ProRail een verbreding voor met nog twee spoorbanen. Het vraagt om een ruimtebeslag van twintig meter breed over een paar kilometer. Dat de spoorverbreding iets afsnoept van de erlangs liggende weilanden, hoeft niemand te verbazen. De plannen voor de spoorverdubbeling bestaan al langer. Daar hebben nooit bezwaren tegen bestaan. En als de spoorverdubbeling wordt benut om tegelijk een station Kethel te realiseren nabij de ’s-Gravelandseweg tegenover de Gamma, dan is dat mooi meegenomen. Station Kethel – ik schreef er in de jaren zeventig al over.
Niet eerder is duidelijk geworden dat het nodig kan zijn dat het treinverkeer van spoor wisselt en dat ProRail dat niet wil oplossen met wissels, maar met een fly-over. “Kijk, daar vliegt een trein over!”
Wim van der Eijk trok als bestuurslid van de Midden-Delfland Vereniging aan de bel, toen hij van die fly-over vernam. Dat een trein in poldergebied over een spoordijk rijdt, is in heel Nederland aanvaard. Maar dat een trein de hoogte in rijdt om al boven het maaiveld gelegen spoorbanen te kruisen, dan is in het te beschermen vlakke land van Midden-Delfland absoluut ongewenst. De verlenging van de A4 tussen Delft en Schiedam werd netjes weggewerkt in een landtunnel en in een verdiepte constructie, zodat recreanten en bewoners er minder last van hebben. Ik weet niet of een dive-under technisch en financieel haalbaar is, maar die fly-over mag er niet komen. Het stelt gerust dat Natuurmonumenten en de gemeente Delft dat ook vinden en dat Schiedam, Rotterdam, Staatsbosbeheer en de Midden-Delfland Vereniging meebetalen aan een onderzoek om een betere oplossing te vinden. Los het maar op met een fly-over ergens over de Oude Lijn in het aaneengegroeide Rijswijk en Delft of anders parallel aan de Horvathweg in Schiedam of Rotterdam – maar niet in het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland.