Zuid-Holland gaat er komende jaren 250.000 woningen bij bouwen

Huis
Gedeputeerde Anne Koning brengt een werkbezoek aan Maassluis, nieuwbouw Wilgenrijk. Ze wordt ontvangen door wethouder Sjoerd Kuiper.
Gedeputeerde Anne Koning brengt een werkbezoek aan Maassluis, nieuwbouw Wilgenrijk. Ze wordt ontvangen door wethouder Sjoerd Kuiper. (Foto: Roel Dijkstra Fotografie/Fred Libochant)

Zuid-Hollandse bestuurders en minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hebben de regionale realisatieagenda’s, ook wel woondeals genoemd, ondertekend. Daarmee spreekt Zuid-Holland de ambitie uit om tussen 2022 tot en met 2030 maar liefst 250.000 woningen te bouwen. Dit zijn bijna net zoveel woningen als er nu al staan in de stad Den Haag. Dat maakt de provincie bekend op 14 maart, aan de vooravond van de Provinciale Statenverkiezingen.

De locaties van alle te bouwen woningen staan in de planning. Hiervan is 78% bekend gemaakt en deze locaties zijn opgenomen in de regionale realisatieagenda’s. Van de nieuw te bouwen woningen zal twee derde ‘betaalbaar’ zijn, waarvan de helft gebouwd wordt door de corporaties.

Meest dichtbevolkte provincie

Zuid-Holland is de meest dichtbevolkte provincie van Nederland en de bevolking blijft toenemen. Gedeputeerde Anne Koning (PvdA Zuid-Holland): “Zuid-Holland heeft al heel veel woningbouwplannen, meer dan genoeg om het aantal woningen te bouwen dat wij in oktober met het rijk hebben afgesproken. Laten we zorgen dat die woningen daadwerkelijk worden gebouwd. We hebben op dit moment te maken met grote uitdagingen. Namelijk een tekort aan mensen en middelen in de bouw, ingewikkelde procedures, het stikstofprobleem en het energie- en klimaatvraagstuk. We hebben elkaar keihard nodig om een antwoord te vinden op deze vraagstukken.”

Gewoon harder trappen

Minister Hugo de Jonge (CDA): “Zuid-Holland levert met het bouwen van 250.000 woningen een belangrijke bijdrage aan onze doelstelling om het woningtekort in Nederland op te lossen. We zorgen er samen voor dat betaalbaar wonen bereikbaar wordt voor iedereen. Want van alle nieuwbouw is 2/3 bedoeld voor het betaalbare segment. Iedere gemeente neemt hierin de eigen verantwoordelijkheid. Al kan de tegenwind hier aan de kust stormachtige vormen aannemen, we trotseren haar. Gewoon harder trappen.”

Gezamenlijke opgave

In Zuid-Holland tekenen naast overheden ook woningcorporaties de bouwplannen. Daarnaast zijn er steunverklaringen van bouworganisaties, huurders, netbeheerders en drinkwaterbedrijven. 


Gedeputeerde Anne Koning en minister Hugo de Jonge ondertekenen het Regionale Realisatie Akkoord. - PZH/Beekman

Ondertekenende gemeenten

Het Westland heeft nog niet getekend. Deze gemeente wil het eerst nog met de gemeenteraad bespreken. De rest van de gemeenten in Haaglanden wel: bijvoorbeeld Midden-Delfland, Den Haag en Rijswijk. Van de Regio Rotterdam tekent ook iedereen. 11 van de 12 gemeenten hebben vandaag ondertekend, de twaalfde gemeente, Rotterdam zelf, zal morgen een handtekening leveren.

In bestaand stedelijk gebied

Zuid-Holland bouwt zoveel mogelijk in bestaand stedelijk gebied, met name langs de spoorwegverbinding tussen Leiden en Dordrecht: de Oude Lijn. Hiermee wordt optimaal gebruik gemaakt van bestaande infrastructuur en voorzieningen. Om aan de vraag te kunnen voldoen, bouwt Zuid-Holland ook op de aangewezen buitenstedelijke locaties.

Aantrekkelijke omgeving

Anne Koning: “We benutten de woningbouwopgave om een aantrekkelijke omgeving te bouwen, die ons stimuleert om te bewegen en erop uit te trekken. Met goede verbindingen en voorzieningen onder handbereik. En we stimuleren innovaties in de bouw om versnelling en verduurzaming mogelijk te maken. Samen met overheden, woningcorporaties en marktpartijen versnellen we de bouw van de juiste woningen op de juiste plek. Betaalbaar, bereikbaar en toekomstbestendig. Het is een enorme klus, die we alleen kunnen klaren door goed samen te werken. Zuid-Holland is er klaar voor. En we zijn al begonnen!”

Lees ook: