Overzichtsfoto Broekpolder.
Overzichtsfoto Broekpolder. (Foto: Google Maps)

Facebook-platform Stop sloop Broekpolder stuurt brief aan college

Algemeen

Hans Mielen, opzichter plantsoenen, en van 1974 tot 1990 naast het totale boombestand van de stad ook belast met het toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden in de Broekpolder stuurde namens de Facebookgroep ‘Stop sloop Broekpolder’ een brief aan het college. Zie hieronder de bezwaren voor de sanering.

“Middels dit bericht wil ik u nogmaals vragen nog eens goed na te denken over de (mogelijke) consequenties van een “sanering” van een deel van de Broekpolder. Om te beginnen was het buitengewoon vreemd en zeer bedenkelijk dat de “sanering” als donderslag bij heldere hemel pas direct na de verkiezingen naar buiten kwam. Het lijkt mij hoogst onwaarschijnlijk dat dit plan pas na de verkiezingen ontstaan is. Het zou de gemeente gesierd hebben de Vlaardingse kiezer bij zo’n belangrijk feit de mogelijkheid te bieden hier op te reageren. Waarom werd hier tijdens de aanloop naar de verkiezingen met geen woord over gerept, door geen enkele partij?”

Haast
“Dan nu die haast. Waarom moet er nu ineens, na het opspuiten van de Broekpolder vanaf 1958 tot medio 70-er jaren, dus na bijna 50 jaar een natuurlijke ontwikkeling van flora en fauna, gesaneerd worden? En is er ook wettelijk vastgelegd dat die sanering voor 2061 uitgevoerd moet zijn? Houdt dat dan ook in dat tot die datum ook de rest van de Broekpolder gesaneerd moet zijn? En zo niet, waarom niet? En vooral: sinds wanneer noemt men het afdekken van een evt. vervuilde ondergrond met een meter schone grond saneren?”

Onderzoek
“Wat zijn de gegevens van bodemanalyses die geleid hebben tot het besluit om juist in het nu voorgestelde gebied te gaan beginnen met “saneren” ? Verschilt de vervuiling van genoemd gebied met de rest van de polder? Zijn er gegevens van bodemanalyses van de gehele Broekpolder bekend, beschikbaar en ook openbaar? Is er onderzoek gedaan naar de samenstelling, de zogenaamde biodiversiteit, en ontwikkeling van Flora en Fauna? En zijn die inventarisatiegegevens bekend?”

Uitvoering
“Het afdekken van 70 ha met 1 meter grond is een enorme operatie, 70 ha is 700.000 m2, en afgedekt met 1 meter grond is dat ook 700.000 m3. Als we uitgaan van een laadcapaciteit van 20 m3 per vrachtwagen, dan hebben we het over 35.000 vrachtwagens die gedurende 5-7 jaar dagelijks in en uit rijden, dat zijn er pakweg 100 per week. Daar komt dan nog bij dat de grond geëgaliseerd moet worden, dus ook kranen en bulldozers, enig idee wat de CO2-uitstoot alleen al betekent? En zijn er garanties dat deze “sanering” beter uitgevoerd zal worden dan de kaalslag in het Oeverbos? Wie gaat dat proces monitoren en de kwaliteit controleren, en is deze toezichthouder bekwaam en onafhankelijk?”

Toegankelijk
“Het houdt tevens in dat een groot deel van de Broekpolder niet of slecht toegankelijk wordt voor de recreant, en dat het na deze saneringsoperatie nog zeker 15-20 jaar zal duren voor er weer een enigszins natuurlijk gebied voor teruggekomen is. Na het debacle van de “sanering” van het Oeverbos blijft er voor de Vlaardingse burger steeds minder recreatiegebied over, en dat wordt ook steeds duidelijker zichtbaar aan de bezoekersaantallen in de polder, waar soms zelfs het verkeer geregeld moet worden.”

Tenslotte
“Dan tot slot het volgende: Alle partijen blijven volhouden dat er zeker niet gebouwd zal gaan worden, dat is absoluut niet de bedoeling. Maar we weten toch denk ik allemaal dat als de minister van Volkshuisvesting een gebied aanwijst als bouwlocatie dat zowel gemeente als provincie dan simpelweg buiten spel worden gezet
Samenvattend: Het nut van het afdekken van een gebied van 70 ha na 50 jaar natuurlijke ontwikkeling is volledig onduidelijk, en mijns inziens totaal zinloos, zeker gezien de natuurlijke ontwikkelingen die we de afgelopen 50 jaar hebben kunnen waarnemen, waarbij de diversiteit van zowel planten als insecten, dieren en vogels enorm is toegenomen.

Het onderwerp leeft
“Bovendien maakt het de vervuiling van de ondergrond niet ongedaan, en als die vervuiling echt nog steeds zo gevaarlijk is waarom wordt er dan nog steeds afgewaterd op de Vaart, en hebben de Schotse Hooglanders geen ziekte verschijnselen en vallen ook niet dood neer? Ook de toestroom van mensen die zich aangemeld hebben bij het platform Stop de sloop van de Broekpolder geeft aan dat het een onderwerp is dat bij veel mensen leeft. Dus hierbij nogmaals het dringende verzoek dit besluit te heroverwegen, en desnoods bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in te brengen, zodat de burger zich hierover duidelijk kan uitspreken.”

Namens het FB-platform Stop sloop Broekpolder

Vond je dit interessant?

Word wekelijks binnen 5 minuten bijgepraat
over het laatste nieuws uit Vlaardingen

Wij verwerken jouw gegevens zoals omschreven in onze privacyverklaring

Afbeelding
Vlaardingse Gouden Buur Award is aansporing tot collectiviteit en samenwerken aan gemeenschappelijke waarden Algemeen 17 uur geleden
Afbeelding
Nationale Ouderendag: ANBO deelt bloemetjes uit Algemeen 18 uur geleden
Afbeelding
Judith heeft al de helft van braintrainer bijeen gelopen Algemeen 19 uur geleden
Afbeelding
Een sluitende en ambitieuze meerjarenbegroting moet Vlaardingen in de komende jaren uit het slop trekken Algemeen 20 uur geleden
Afbeelding
‘In de natste maand van het jaar regent het niet het vaakst’ Weer 27 sep, 18:26
Afbeelding
Zonnebloemen Koning 2022 heeft bloem van 4 meter 17 Algemeen 27 sep, 16:16
Afbeelding
Echt het laatste ‘onder de brug-feestje?’ Algemeen 27 sep, 15:12
Afbeelding
‘Ook sport lijdt onder hoge energieprijs’ Algemeen 27 sep, 10:23
Afbeelding
Op 8 oktober golfen voor Kika Algemeen 27 sep, 07:23
Afbeelding
The Kik neemt je mee in Songfestivalnummers! Algemeen 26 sep, 19:00
Afbeelding
Deltasport wil bovenin meedraaien Algemeen 26 sep, 14:23
Afbeelding
Leren tekenen en schilderen Algemeen 26 sep, 13:13
Afbeelding
Treinverkeer stil na aanrijding - Kandelaarweg Schiedam Algemeen 26 sep, 12:41
Digitale krant
Het laatste nieuws uit Vlaardingen

Op Rodi Vlaardingen volg je het laatste nieuws uit Vlaardingen. Rodi Vlaardingen informeert via nieuws, interviews en tips over ontwikkelingen en activiteiten in de buurt en regio.

Nieuws Vlaardingen

Via onze nieuwsbrief mis je nu geen enkel nieuwtje uit jouw regio. Elke week krijg je het laatste nieuws uit Vlaardingen in je mailbox.

Blijf net zoals 10.000 andere Nederlanders up-to-date Schrijf je in voor onze nieuwsbrief