Goed nieuws voor fietsliefhebbers

Algemeen
De doorgang voor fietsers bij het metrostation West is erg belemmerend en moet lopend worden genomen.
De doorgang voor fietsers bij het metrostation West is erg belemmerend en moet lopend worden genomen. (Foto: Peter Spek)

Er is goed nieuws voor fietsliefhebbers. Door de aanleg van de Blankenburgverbinding krijgt Vlaardingen een kwaliteitsimpuls als het gaat om de bereikbaarheid van de recreatiegebieden het Krabbepark en het Oeverbos door middel van het verbeteren van de fietsinfrastructuur in dit gebied.

Door Peter Spek

Een eerder beoogde fietsdoorgang onder de Hoekse Lijn bleek vorig jaar onhaalbaar vanwege de extreem hoge kosten en daarom hebben de betrokken partijen alternatieve oplossingen verkend. Het college van burgemeester en wethouder heeft de gemeenteraad nu geïnformeerd over een alternatieve oplossing. Zo wordt de bestaande voetgangersoversteek bij het RET-station Vlaardingen West geschikt gemaakt voor fietsers. Verder wordt de George Stephensonweg tot aan de James Wattweg heringericht met een nieuw fietspad in twee richtingen. In het Krabbepark wordt het fietspad van noord naar zuid, beter bekend als Rondom West breder gemaakt. Ook krijgt het een apart wandelpad. Tot slot wordt de Van Boendaleweg heringericht naar een fietsstraat. Deze projecten kunnen binnen het beschikbare budget gerealiseerd worden. Voor een nieuwe fietsverbinding vanaf de hoek George Stephensonweg-James Wattweg langs het spoor en het Volksbos naar het Oeverbos moet nog budget gevonden worden. De partijen gaan het plan ervoor wel uitwerken in een schetsontwerp, waarbij een veilige kruising met de Maassluissedijk een belangrijk uitgangspunt is. De partijen onderzoeken gelijktijdig de financiering hiervan. De Vlaardingse fietsersbond had dit project al enige tijd op haar verlanglijstje staan, omdat de metro-overgang bij het station West een flinke belemmering vormde om de twee recreatiegebieden op een veilige manier aan elkaar te koppelen.