Ruim 1.500 kg zwerfvuil minder!

Algemeen
Vrijwilligers ontdoen Vlaardingen van 1.500 kilo zwerfafval.
Vrijwilligers ontdoen Vlaardingen van 1.500 kilo zwerfafval. (Foto: )

De halfjaarlijkse actie tegen zwerfvuil in Vlaardingen blijft een groeiend succes. Vorige week hielpen honderden enthousiaste vrijwilligers een handje mee om de rotzooi en de daarmee gepaarde vervuiling te verminderen. Zelfs op het water van de Vlaardingse vaart werd flink wat vuil verzameld. Wie een bijdrage heeft geleverd aan de VLD Cleanup Days kan heel trots zijn: in totaal was de actie goed voor ruim 1.500 kg zwerfvuil!

Door Britt Planken

Tijdens de VLD Cleanup Days zamelen Vlaardingers zoveel mogelijk zwerfvuil in. Het doel is om met elkaar grootschalige impact te maken en de voldoening van het zwerfvuil verzamelen met meer mensen te delen. De groeiende groep gemotiveerde deelnemers probeert het ‘zwerfvuilrecord’ ieder half jaar te verbreken. Zo was de actie een jaar geleden goed voor 640 kg en werd een half jaar geleden nog duizend kilo ingezameld in Vlaardingen. De organisatie van dit groeiende bewonersinitiatief bedankt iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het nieuwe record van ruim 1.500 kg zwerfvuil!Extra actiedag Dit jaar was er op vrijdag voor het eerst een extra Cleanup Day speciaal voor organisaties en bedrijven. De belangstelling was groot, de daadwerkelijke opkomst bij deze ‘eerste keer’ wat minder. Toch was de vangst van medewerkers van Sperry Marine, Gemeente Vlaardingen en Vermiservice al goed voor zo’n 200 kilo zwerfvuil! Waterweg Wonen gaf in de Westwijk een eigen invulling aan de Cleanup Day en richtte zich op spullen en grofvuil in geselecteerde portieken. De ervaring leert namelijk dat dit vaak op straat belandt en uiteindelijk ook zwerfvuil wordt. Met deze actie belandde een indrukwekkende hoeveelheid van nog eens 5640 kg aan spullen in de perswagen! Over zes maanden De volgende editie van de VLD Cleanup Days is op vrijdag 15 en zaterdag 16 september. Voor meer informatie over de actie en de maandelijkse actieve BuurtBezems, kijk op www.vlaardingenschoon.nl.