RET kan met financiële injectie MRDH de coronadip achter zich laten

Nieuws
De RET beweegt zich door de Schiedamse binnenstad heen, hier op de Broersvest.
De RET beweegt zich door de Schiedamse binnenstad heen, hier op de Broersvest. (Foto: PAUL MEULDIJK)

Komt het openbaar vervoer weer op het niveau van tien jaar geleden? Dat is wel de bedoeling van de Vervoersautoriteit. De 21 verkeerswethouders van de gemeenten in de Haagse en Rotterdamse regio’s adviseren om de drie grootste OV-bedrijven een injectie van totaal 150 miljoen euro te geven.

Door Kor Kegel

Alleen al voor de RET gaat het om 90 miljoen. In Schiedam rijden ook bussen van EBS, die vooral in en rond Den Haag en op Voorne-Putten en Rozenburg actief is. EBS mag op 35 miljoen rekenen. De HTM in Haaglanden krijgt vooral een bijdrage voor de bouw van twee tramremises, in Scheveningen en bij het Prins Clausplein.

Met die financiële bijdragen kunnen de OV-bedrijven de tijdens de coronacrisis ingezette neergang achter zich laten, verwachten de 21 wethouders in de Vervoersautoriteit. Dit is een bestuurlijke commissie van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH). Het algemeen bestuur hiervan neemt op vrijdag 15 december een definitief besluit over het voorstel van de verkeerswethouders, waaraan overigens ook gemeenteraadsleden meegedacht hebben.

OV op het spel

“We stonden voor een grote financiële opgave. Het openbaar vervoer stond op het spel. Maar onze inwoners hebben het dag in dag uit nodig. Dat het gelukt is om een oplossing te vinden, toont aan hoe vitaal en belangrijk regionale samenwerking in dit deel van Zuid-Holland is,” schrijven Pieter Varekamp en Jeffrey Keus namens de Vervoersautoriteit. Beiden zijn wethouder, respectievelijk van de gemeenten Westland en Leidschendam-Voorburg.

“We laten de crisis achter ons en slaan een bladzijde om. We gaan van herstel naar perspectief. HTM, RET en EBS kunnen weer het openbaar vervoer leveren dat de metropoolregio nodig heeft. Daarmee is een belangrijke ambitie uit de Strategische Agenda van de MRDH afgerond, namelijk : het herstel van het OV. De sector krijgt een gezonde basis om door te groeien.”

Tijdens de coronapandemie kwamen de drie OV-bedrijven al 379 miljoen te kort. Daar kwamen stijgende energieprijzen, ziekteverzuim en personeelstekorten bij.

De MRDH compenseerde de bedrijven, maar voor verder herstel was nog een aanzienlijke investering nodig. HTM, RET en EBS hebben alle drie een concessie van de MRDH, maar ze konden het niet voldoende meer uitvoeren.

Dieptepunt

De RET is het grootste vervoerbedrijf. Alleen al daarom zijn de financiële problemen daar het grootst. De RET ging uit van steeds méér reizigers en dus méér inkomsten, zodat de subsidie van de MRDH jaarlijks kon afnemen. De coronacrisis torpedeerde die verwachtingen. Op het dieptepunt van de crisis waren er tachtig procent minder reizigers. Poetins oorlog tegen Oekraïne leidde tot nog grotere problemen. Na een goede doorberekening is de conclusie dat de RET tot 2030 tegen een jaarlijks tekort van 30 miljoen euro oploopt. Met de forse bijdrage van de MRDH kan de RET groeien. De RET maakt een plan voor een vernieuwd busnet. Door de verstedelijking, de klimaatopgave en de ingebruikname van de Hoekse Lijn worden meer reizigers verwacht. Een speerpunt is de verscherping van toezicht en handhaving op de trams en de metrolijnen. De RET gaat meer boa’s en metrosurveillanten inzetten in de strijd tegen zwartrijders. Ook het cameratoezicht wordt geïntensiveerd.