Fusie tussen Deltasport en DVO’32 kan ruimte opleveren voor woningbouw

Nieuws
Cor Huis in ‘t Veld ziet in de verhuizing van DVO’32 en de volkstuinders van Dr. Moerman een mogelijkheid om nieuwe woningen te bouwen in Vlaardingen.
Cor Huis in ‘t Veld ziet in de verhuizing van DVO’32 en de volkstuinders van Dr. Moerman een mogelijkheid om nieuwe woningen te bouwen in Vlaardingen. (Foto: PR)

Om iets te doen aan het grote tekort aan woningen voor de inwoners van Vlaardingers, lanceert de politieke partij Beter voor Vlaardingen vandaag een ambitieus bouwplan. Fractievoorzitter Marco van Unen en steunraadslid Cor Huis in ‘t Veld van deze partij hebben hun oog laten vallen op het complex van de voetbalvereniging DVO’32 en de volkstuinen van Dr. Moerman aan de overzijde van de Marathonweg.

Door Peter Spek

De beide politici zien mogelijkheden om DVO’32 te laten verhuizen naar de Broekpolder naar de huidige nieuwe accommodatie van de voetbalclubs Deltasport en CION. “Bij DVO’32 is helaas een dalende lijn te zien in het aantal leden en ook Deltasport kent slechts drie senioren elftallen”, zegt Cor Huis in ‘t Veld, als hij het ledental van beide clubs bekijkt. “Een bestaanszekerheid is dan ook niet te garanderen voor deze clubs met relatief grote sportcomplexen. Al was vroeger de wens om zoveel mogelijk sportverenigingen binnen de wijk te houden, de hedendaagse tendens is om die nu te verplaatsen naar de buitenranden van de stad. Nu lijkt het ons een goed idee om na te denken om DVO’32 van de Marathonweg te verhuizen naar de Broekpolder”, aldus Cor Huis in ‘t Veld.
Tegenover het complex van DVO’32 willen de beide gemeenteraadsleden ook de volkstuinen van Dr. Moerman bij dit plan betrekken. “Het vrijgevallen voetbalterrein van DVO’32 en van de volkstuinen van Dr. Moerman, waarvoor de gemeente Vlaardingen wel een vervangende locatie moet vinden, kan dan ontwikkeld worden tot een woonwijk. Het zou mooi zijn als dit wordt ontwikkeld in samenwerking met een investeringsmaatschappij, de Vlaardingse woningstichtingen Samenwerking en Waterweg Wonen, met woningen en appartementen in de koop- en huursector voor jongeren en startende gezinnen”, aldus Cor Huis in ‘t Veld.
In de haringstad is een groot tekort aan woningen, vooral starters op de woningmarkt en jonge gezinnen zien geen mogelijkheid om aan een woning te komen. De druk op de woningmarkt wordt in de nabije toekomst alleen maar groter met de mogelijke komst van nog eens 351 asielzoekers, waarvoor de gemeente Vlaardingen huisvesting moet vinden. Met dit als achtergrond hebben   Cor Huis in ‘t Veld en Marco van Unen dit woningbouwplan bedacht. Overigens zijn de twee geen onbekenden in de Vlaardingse voetbalwereld en daarom hebben zij zich verdiept in de Vlaardingse voetbalgeschiedenis en naar de recente ontwikkelingen gekeken om tot dit plan te komen. Cor Huis in ‘t Veld voetbalde bij de Hollandiaan en zijn fractiegenoot Marco van Unen bij Fortuna, twee clubs die uiteindelijk zijn opgegaan in fusieverenigingen CWO en Victoria ‘04.  

Fusies

“In het verleden hebben wij binnen Vlaardingen vele fusies meegemaakt met meerdere voetbalverenigingen zoals Fortuna, voetbalclub Vlaardingen, Sunlight, Hollandiaan, RKWIK, HVO, TSB en Satelliet”, geeft Cor Huis in ‘t Veld een overzicht. Maar de teloorgang van vooral Deltasport geeft de politici te denken. “Na de fusie tussen voetbalclub Vlaardingen en DSS’26 ontstond Deltasport met een zeer groot aantal jeugdteams en zo’n 17 seniorenteams op het complex in de Broekpolder. De club was bruisend en was toen één van de grotere voetbalclubs in Vlaardingen.
In de jaren die volgden werd de club steeds kleiner en zagen wij langzaam het jeugdvoetbal verdwijnen. Ook bij de senioren werd het aantal teams steeds minder. Op dit moment telt de club nog maar drie voetbalelftallen en die bestaan dan ook nog eens uit spelers van buiten Vlaardingen. Een echte Vlaardingse club kunnen wij dat niet meer noemen. Als gemeente subsidiëren wij dus een voetbalclub voor over het algemeen niet Vlaardingse sporters. Ook bestaat het vermoeden dat Deltasport straks problemen krijgt met het betalen van de huur van de accommodatie en bijhorende kosten die bij een voetbalvereniging horen. DVO’32 zou een goede fusiepartner zijn voor Deltasport om op die manier ruimte te maken aan de Marathonweg voor woningbouw”, besluit Cor Huis in ‘t Veld.